Cezhraničné regióny a pandémia

Most Márie Valérie spájajúci slovenské Štúrovo a maďarský Ostrihom stojí od konca 19. storočia. Po jeho zničení v roku 1944 ho znovu otvorili v roku 2001 aj vďaka európskym peniazom [TASR/Henrich Mišovič]

Pandémia znamenala pre cezhraničnú spoluprácu a život na hraniciach tvrdú ranu. Hlasy z regiónov zdôrazňujú, že koronavírus ukázal, aká silná je závislosť medzi regiónmi rôznych krrajín. Ako sa žilo na hraniciach v čase pandémie? Ako fungovala cezhraničná spolupráca a aká je jej v budúcnosť v časoch „nového normálu”?

Prihraničné oblasti sú miesta, kde pandémia najviac zasiahla do života občanov. Prechod hraníc, ktorý bol pre mnohých občanov každodennou súčasťou života, sa zrazu stal administratívne náročným úkonom. Mnohí si museli vybrať medzi prácou na jednej strane a rodinou na druhej strane hranice, iní ich nemohli prekročiť vôbec.

Pandémia pribrzdila aj cezhraničnú spoluprácu inak úzko prepojených regiónov na opačných stranách. Rôznym blokom však spolupráca čelila aj pred pandémiou. Európsky výbor regiónov, ktorý sa téme aktívne venuje, uvádza, že práve teraz je čas diskutovať, aká by mala úloha cezhraničných regiónov v čase „nového normálu”. Ak by sa jej prenastavenie zvládlo úspešne a spoluprácu by sa podarilo prehĺbiť, znamenalo by to zvýšenie kvality života ľudí, lepšie fungujúce verejné služby aj efektívnejšiu ochranu životného prostredia.

Portál EURACTIV Slovensko prinesie v priebehu augusta sériu textov, zameranú na cezhraničnú spoluprácu regiónov, jej financovanie, život občanov v pohraničí aj jeho nuansy. Nový text vyjde každý augustový pondelok.