EÚ z pohľadu regiónov

Podujatie "Európa si vybrala Prešov" [presov.sk]

ŠPECIÁL / Ako sa na Slovensku dívame na Európsku úniu z regiónov? Ako sa navzájom tieto úrovne správy vecí verejných ovplyvňujú?

Výbor regiónov EÚ je poradný orgán Európskej únie a hlasom regionálnych a miestnych samospráv. Na Slovensku zorganizoval v apríli prvé podujatie vo formáte občiansky dialóg pod názvom Európa si vybrala Prešov. Jeho účastníkmi boli slovenskí zástupcovia vo Výbore regiónov aj Európska komisia. Nasledujúce výstupy pokrývajú toto podujatie.