Eurofondy a ochrana životného prostredia

Ilustračný obrázok. [Pixabay.]

Nielen diaľnice, či rekonštrukcia škôl a kultúrnych pamiatok. Eurofondy tvoria veľkú väčšinu slovenských verejných výdavkov na oblasť životného prostredia. Vie ich Slovensko zmysluplne využiť?

Kvalita ovzdušia, ochrana vzácnych druhov a biotopov, či odpadové hospodárstvo, to je len časť oblastí, ktoré Slovensko do veľkej miery financuje z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Operačný program Kvalita životného prostredia je rozpočtovo druhým najväčším programom v súčasnom programovom období. Na sedem rokov má Slovensko z fondov EÚ na environmentálnu ochranu k dispozícii 3,1 miliardy eur. Hlavným cieľom programu je ochrana životného prostredia, efektívne využívanie prírodných zdrojov, protipovodňová ochrana, prispôsobenie sa klimatickej zmene, ako aj podpora nízkouhlíkového hospodárstva.

Do konca februára roku 2020 sa z týchto peňazí podarilo vyčerpať necelých 30 percent. Zazmluvnené sú projekty v hodnote približne 60 percent. Hoci v tejto oblasti zostáva veľa nevyužitých finančných prostriedkov, vzhľadom na dopady epidémie koronavírusu je v tejto chvíli otázne, koľko z nich nakoniec skutočne pôjde do životného prostredia.

Finančná podpora z kohéznej politiky na plnenie environmentálnych cieľov by sa však v budúcom programovom období mala zvýšiť. Z najväčšieho fondu – Európskeho fondu regionálneho rozvoja – by na tento účel Slovensko malo vyčleniť až 30 percent jeho rozpočtu.

PDF na stiahnutie  

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press, SK8