Eurofondy a problémové oblasti na Slovensku

Ilustračný obrzok. [Pixabay.]

Najprv uhasiť najväčšie požiare, to je odpoveď niektorých aktivistov na otázku, kam by dnes a v budúcnosti mali smerovať peniaze z fondov EÚ. V ktorých oblastiach musí Slovensko zabrať najviac a ako mu v tom môžu pomôcť eurofondy?

V najbližších mesiacoch budú eurofondy hlavne pomáhať zmierňovať sociálne a ekonomické dopady spôsobené ochorením COVID-19. Už za chvíľu však začne nové sedemročné programové obdobie, počas ktorého bude nová vláda musieť venovať pozornosť aj problémom, ktoré Slovensko trápia dlhodobo. O tom, aké by mali byť jeho hlavné investičné priority, od jesene prebiehajú rokovania medzi zástupcami slovenskej vlády a Európskej komisie.

„Najväčšie požiare“ Slovensku každoročne pomáha lokalizovať Európska komisia v Správe o stave krajiny. Ak štát neimplementuje alebo porušuje právo Únie, exekutíva EÚ môže voči nemu spustiť právne konanie, ktoré môže vyústiť až do žaloby na Súdnom dvore EÚ a nakoniec aj peňazných sankcií. Slovensko podľa údajov eurokomisie v súčasnosti čelí 49 takýmto konaniam. Niektoré z nich v oblastiach, kde Slovensko čerpá milióny eur z kohéznej politiky EÚ, teda eurofondov.

PDF na stiahnutie  

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press, SK8