Eurofondy pred voľbami a po voľbách

Ilustračný obrázok. [Pixabay]

Termín konania parlamentných volieb sa prekrýva s obdobím, kedy sa rozhoduje o budúcnosti eurofondov v ďalších siedmich rokoch. Ako túto skutočnosť vo volebných programoch zohľadňujú politické strany?

Budú eurofondy po parlamentných voľbách iné ako doposiaľ? Politici, experti, ale hlavne bežní žiadatelia a prijímatelia finančných prostriedkov z fondov EÚ poukazujú na pretrvávajúce problémy s čerpaním európskych dotácií. Prebujnená byrokracia, neprehľadné rozhodovanie a nezrovnalosti v čerpaní opäť spôsobujú, že Slovensko využíva alokované prostriedky pomaly a o časť peňazí už nenávratne prišlo. Neistota, ktorá tento proces sprevádza, navyše odrádza potenciálnych záujemcov, aby sa o eurofondové projekty vôbec uchádzali.

Predstavitelia slovenskej exekutívy, samospráv a Európskej komisie v súčasnosti rokujú o takzvanej Partnerskej dohode, teda kľúčovom dokumente, ktorý určí dotačné pravidlá na ďalších sedem rokov. Využije súčasná alebo budúca vláda túto príležitosť na kozmetické zásahy do implementačnej štruktúry, alebo prejdú eurofondy na Slovensku revolúciou?

PDF na stiahnutie