Eurofondy, regióny a uhlíková neutralita

Ilustračný obrázok. [Pixabay]

Európska únia chce byť do roku 2050 uhlikovo neutrálna. S veľkými ambíciami sa nevyhnutne spájajú veľké náklady. Časť z nich Slovensku umožňuje pokryť kohézna politika prostredníctvom fondov EÚ. Ako Slovensko využíva tieto eurofondy a aké má plány s tými budúcimi?

Ku klimatickému záväzku EÚ sa prihlásilo aj Slovensko. Vláda v januári schválila nízkouhlíkovú stratégiu do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Materiál zatiaľ nevyčísluje, koľko bude uhlíkové neutralita stáť, no počíta s tým, že veľkú časť investícii zabezpečia Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF).

Tie môže Slovensko v rámci súčasného programového obdobia – aj na zelené opatrenia – čerpať do roku 2023. Už 1. januára 2021 však súčasne začína nové eurofondové obdobie. Už dnes je pritom jasné, že prechod na inteligentné a nízkouhlíkové hospodárstvo bude jeho hlavnou investičnou prioritou.

Akú úlohu hrajú dotácie z kohéznej politiky EÚ pri spravodlivej energetickej transformácii Slovenska? A akú úlohu v tomto procese budú z zohrávať slovenské regióny?

PDF na stiahnutie  

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press, SK8