Finančné nástroje v eurofondoch

Ilustračný obrázok. [Pixabay]

Slovensko v prebiehajúcom programovom období využilo možnosť investovať eurofondy aj ako návratnú finančnú pomoc. Prostredníctvom inovatívnych finančných nástrojov sa prerozdeľujú tri percentá národnej alokácie z fondov EÚ.

Za implementáciu finančných nástrojov zodpovedá Slovak Investment Holding, ktorý ich poskytuje v rôznych podobách – či už v úverových a záručných nástrojoch, alebo ako priame kapitálové investície do podnikov.

Slovensko sa v súčasnosti pripravuje na čerpanie nových eurofondov, ku ktorým sa od budúceho roku pridá aj šesťmiliardová grantová pomoc z Plánu obnovy EÚ. V obidvoch zdrojoch európskej finančnej podpory sa opäť počíta aj so zapojením finančných nástrojov. Akú úlohu budú hrať v štátnej investičnej politike nasledujúcich desiatich rokov? A ako Slovensko využije doterajšie skúsenosti s ich implementáciou?

PDF na stiahnutie