Na prahu spravodlivej transformácie

Na snímke budovy a komín v areáli bane Cigeľ pri obci Sebedražie. [FOTO TASR/Radovan Stoklasa]

Politika súdržnosti EÚ bude mať v novom programovom období nový fond. Únia sa v roku 2021 definitívne dohodla, že ako súčasť Európskej zelenej dohody medzi eurofondy zaradí aj Fond spravodlivej transformácie.

Nový fond je určený pre regióny, ktorých hospodárstvo a zamestnanosť závisí od fosílnych palív alebo ťažkého priemyslu. Týmto regiónom má finančne pomôcť, aby sa postupne odklonili od emisne náročného hospodárstva k udržateľnejšiemu hospodárstvu a aby tento prechod čo najmenej zasiahol miestne obyvateľstvo.

Aby sa členské štát a ich regióny mohli zapojiť do čerpania peňazí z nového fondu, musia vypracovať vlastné územné Plány spravodlivej transformácie, v ktorých priblížia vlastnú stratégiu zeleného prechodu.

Na čo slúži Fond spravodlivej transformácie? Ktoré slovenské regióny budú môcť čerpať finančnú pomoc z novovytvoreného fondu? Na aké projekty ju môžu využiť? Ako sa líšia hlavné výzvy úspešného prechodu v týchto regiónoch? Ako vyzerá slovenský Plán spravodlivej transformácie a aké sú na neho reakcie?

Odpovede na tieto otázky nájdete v špeciálnej sérii článkov o budúcnosti Fondu spravodlivej transformácie na Slovensku.

Prajeme príjemné čítanie.

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press, SK8