Ovocinárstvo na Slovensku

Ilustračný obrázok. [FOTO TASR/Martin Palkovič]

Ako sa darí pestovateľom ovocia na Slovensku? Prajú slovenským ovocinárom geografické a pôdno-klimatické podmienky? A ako pomáha napĺňať ich potenciál slovenská poľnohospodárska politika?

Hoci má Slovensko výborné podmienky pre ovocinársku výrobu, stále sme závislí na dovoze ovocia zo zahraničia. Naše sady ročne vedia pokryť iba tretinu skutočnej spotreby ovocia. Každým rokom klesá výmera ovocných sadov aj počet ovocinárov. Časť vypestovaného ovocia navyše nemá kto zozbierať.

Prečo je to tak? A je šanca, že sa situácia v ovocinárstve v blízkom období zmení? Ako sa zmení podpora pestovateľov ovocia v novom Strategickom pláne pre Spoločnú poľnohospodársku politiku na roky 2023 až 2027?

 Partner  

Sledujte

 

Newsletter