Rozvoj východného Slovenska

Ako sa slovenská vláda stavia k rozvoju východného Slovenska a znižovaniu regionálnych rozdielov? Akými nástrojmi chce pomôcť samosprávam a komunitám na východe? V ktorých oblastiach sú rozdiely najväčšie? A ako sa k problému stavia Únia?

Východné Slovensko v najrôznejších ukazovateľoch kvality života dlhodobo zaostáva nielen za európskym priemerom, ale aj za zvyškom Slovenska. Napriek tomu, že rozvoj východu patril medzi priority viacerých ponovembrových vlád, rozdiely naďalej zostávajú.

Portál EURACTIV Slovensko vám v priebehu najbližšieho mesiaca prinesie sériu článkov zameraných na východné Slovensko. Dozviete sa čo sú to centrá zdieľaných služieb, ako budú vyzerať a ako by mali pomôcť menším obciam a dedinám s ľudskými kapacitami. Šéfka Karpatskej nadácie Laura Dittel v rozhovore prinesie pohľad na rozvoj z tretieho sektora. V infografike sa dozviete, ako vyzerá východné Slovensko v číslach. Posledný text je venovaný predĺženiu diaľnice D1 na Ukrajinu.