Slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo po koronakríze

Ilustračný obrázok. [Pixabay.]

Nová vláda považuje zvyšovanie potravinovej sebestačnosti za strategický záujem štátu. Aké opatrenia by mala prijať pre zníženie závislosti na dovoze zahraničných potravín? A ako skĺbi svoju ambíciu s čoraz prísnejšími požiadavkami Únie pre udržateľnú potravinovú produkciu?

Slovensko aj napriek priaznivým prírodným podmienkam už dávno nie je sebestačné v v oblasti základných agropotravinárskych komodít. Naopak, dovoz zahraničnej produkcie každým rokom stúpa. Zvyšovať podiel domácich potravín na stoloch slovenských spotrebiteľov už tradične sľubujú striedajúce sa politické garnitúry. Rovnako tak ide o jednu z hlavných priorít nové ho vedenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Je ale nízka potravinová sebestačnosť skutočne problémom, alebo ide v čase spoločného trhu EÚ o zastaraný koncept? Ktorých agropotravinárskych komodít by Slovensko mohlo produkovať viac? A ako konkrétne chce nová vláda dosiahnuť vyššiu sebestačnosť vo vybraných potravinách?

Súčasťou Európskej zelenej dohody je aj ambícia zmeniť poľnohospodársku a potravinársku produkciu v EÚ. V máji Európska komisia predstavila dlhodobú potravinovú stratégiu z Farmy na stôl, ktorá prináša ambiciózne ciele v agropotravinárskom sektore. Pre ich plnenie bude kľúčové aktívne zapojenie farmárov a spracovávateľov. Je slovenskí agrosektor pripravení na odvážne ciele pripravení? Môže navrhovaná európska stratégia ohroziť konkurencieschopnosť slovenských farmárov a potravinárov a následne prispieť k väčšej závislosti Slovenska na zahraničných potravinách, alebo sú požiadavky na udržateľnejší potravinový cyklus pre príležitosťou?

PDF na stiahnutie  

 Partner  

Sledujte

 

Newsletter