Zelené eurofondy: Pomáhajú európske peniaze ozeleniť Slovensko?

Pohľad zo Štrbského plesa na obec Mengusovce. [TASR/Milan Kapusta]

Z eurofondov sa na Slovensku financuje významná časť opatrení na zlepšenie stavu životného prostredia. Efektívnosť čerpania je však podľa viacerých expertov sporná. EURACTIV Slovensko sa pozrel na to, ako eurofondy pomáhajú ozeleniť Slovensko. 

Zelená agenda naberá v Európskej únii na obrátkach. Svedčí o tom aj podmienka Európskej komisie, že členské štát musia na zelené opatrenia vyčleniť 37 percent z balíka, ktoré dostanú v rámci Plánu obnovy pre Európu. Dôležitou súčasťou financovania zelených opatrení sú však aj európske štrukturálne fondy, pri ktorých majú štáty voľnejšie ruky v tom, čo všetko môžu zafinancovať.

Programové obdobie čerpania eurofondov 2014 až 2020 sa prakticky skončilo. Prostriedky z neho môžu dočerpávať do roku 2023. Začiatok nového programového obdobia odložila pandémia.

Na investície do životného prostredia je primárne určený operačný program Kvalita životného prostredia, ktorý je rozpočtovo druhým najsilnejším zo všetkých. Vo výške zazmluvnených financií je však druhým najslabším.

Výzvou takisto zostáva správne nastavenie mantinelov medzi plánom obnovy a eurofondmi.

PDF na stiahnutie  

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press, SK8