Zelené regióny a mestá

Banská Bystrica [Pixabay]

Európska zelená dohoda je pilierom politiky Únie v boji proti klimatickej zmene. Pri jej implementácii zohrajú nezastupiteľnú úlohu miestne samosprávy. Ako sa na klimatickú zmenu pripravujú slovenské samosprávy? Akým výzvam čelia? 

Klimatická zmena sa v uplynulých rokoch stala jednou z priorít európskej politiky. Jej pilierom je Európska zelená dohoda, ktorá by mala Úniu priviesť k uhlíkovej neutralite do roku 2050. Implementácia tejto dohody však nie je len úlohou Európskej komisie či členských štátov. Kľúčovým hráčom sú aj miestne samosprávy, ktoré v mnohých prípadoch môžu ísť nad rámec povinností stanovených štátom.

Európska komisia si dôležitosť lokálneho prístupu k implementácii vlajkovej lode európskej klimatickej politiky uvedomuje. „Klimatická akcia sa začína v uliciach našich štvrtí a miest,” povedal Frans Timmermans – podpredseda Európskej komisie pre Európsku zelenú dohodu na zasadnutí Európskeho výboru regiónov.

Mestá sú domovom 70 percent celkovej európskej populácie. Dôsledky klimatickej zmeny sa ich navyše dotýkajú viac ako vidieckych oblastí. Vlny horúčav, suchá či záplavy môžu v urbanizovaných oblastiach napáchať miliónové škody. V zahraničí vidíme mnohé príklady dobrej praxe, v rámci ktorých mestá naprieč Európou prijímajú ambiciózne adaptačné aj mitigačné opatrenia. Dôsledkami klimatickej zmeny sa budú musieť vážne zaoberať aj slovenské samosprávy. Sú na to pripravené?

PDF na stiahnutie