Zmena musí vyrásť z pôdy

Ilustračný obrázok [Pixabay]

Dočká sa naša pôda konečne právnej ochrany zo strany Európskej únie? Európska komisia novou stratégiou pre pôdu po ôsmich rokoch opäť otvára diskusiu o spoločných pravidlách ochrany pôdy, ktoré v minulosti stroskotali na nezáujme členských štátov.

O čom je Stratégia EÚ v oblasti pôdy do roku 2030? Aké problémy má slovenská pôda a ako ju chránia slovenské zákony? Môže lepšia ochrana pôdy pomôcť v boji proti klimatickej zmene?

Týmto otázkam sa budeme venovať v špeciálnej sérii článkov venovanej ochrane pôdy v Európskej únii a na Slovensku.

 • Ako nám s klimatickou zmenou môže pomôcť pôda

  Článok | Ekonomika 04-03-2022

  V agrosektore sa najviac emisií skleníkových plynov tvorí pri práci na pôde. „Postupy využívané na Slovensku nie sú z pohľadu udržateľnosti optimálne,“ hovorí výskumníčka Božena Šoltýsová. Slovenskí farmári mali používať viac maštaľného hnoja, zmeniť osevné postupy a polia orať citlivejšie. 

 • Pôdoznalkyňa: Ochrana slovenských pôd je dôležitá pre celý svet, no aj tak ju nechránime

  Článok | Ekonomika 03-03-2022

  Poľnohospodárov dnes nikto nepokutuje, ak nevedia hospodáriť na pôde a spôsobujú jej degradáciu. Aj keď sú hlavne producentmi potravín, ktorí musia rozmýšľať ekonomicky,  nemôžu zároveň vydrancovať pôdny fond len na úkor tvorby ziskov, hovorí JAROSLAVA SOBOCKÁ. 

 • Prečo Slovensko prichádza o pôdu

  Článok | Ekonomika 01-03-2022

  Hoci má Slovensko v porovnaní s inými krajinami EÚ pomerne prísnu právnu ochranu pôdneho fondu pred záberom, nové bytovky a montovne vznikajú aj na najúrodnejších pôdach. Výmera poľnohospodárskej pôdy sa len za posledných 15 rokov zmenšila o 70 tisíc hektárov.

 • Prečo Únia potrebuje spoločný zákon na ochranu pôdy

  Článok | Ekonomika 28-02-2022

  Zhoršujúci sa stav pôdy stojí EÚ miliardy eur. Podľa viacerých európskych inštitúcií tento trend EÚ nezvráti, ak sa nedohodne na jednotných pravidlách ochrany pôdy. Únia sa v minulosti pokúšala prijať smernicu pre pôdu, no pre odpor niektorých členských štátov je pôda na rozdiel od vody a ovzdušia stále bez právnej ochrany EÚ. 

 Partner  

Sledujte

 

Newsletter