Diskusia | Čo robí Európa s pandémiou?

Európska únia realizuje alebo pripravuje rad opatrení na zmiernenie hospodárskych dôsledkov pandémie koronavírusu – od investičných nástrojov, cez možnosť využitia EŠIF, Fondu solidarity, iniciatívy SURE, aktivity Európskej centrálnej banky, po diskutované využitie úverových liniek ESM a emisie koronabondov. Veľké rozpočtové stimuly zavádzajú aj členské krajiny. Suspendovanie rozpočtových pravidiel a intervencie ECB im vytvorili priestor na zintenzívnenie podpory firiem a zamestnancov z verejných peňazí.

Cieľom diskusie je vyhodnotiť doteraz avizované plány záchrany ekonomiky slovenskej vlády, porovnať ich s nástrojmi, ktoré využívajú iné európske krajiny a hľadať synergie s opatreniami na európskej úrovni.

Diskusia sa zameria na nasledujúce otázky:

– Ktoré z európskych opatrení sú najdôležitejšie pre Slovensko, sme pripravení na využitie ich potenciálu?

– Akými ekonomickými opatreniami z iných krajín by sme sa mohli inšpirovať?

– Ako zabrániť najhorším sociálnym dopadom krízy, čo pomôže zamestnancom a niektorým ďalším kategóriám (SZČO, zamestnanci s neštandardnými pracovnými kontraktami)?

– Ako zmení kríza slovenskú ekonomiku, sociálny systém? Aké sú ponaučenia z krízy pre budúcu hospodársku, sociálnu politiku?

 

DISKUTOVAŤ BUDÚ:

  • Vladimír Bilčík, Európsky parlament (SPOLU / EPP)
  • Karol Galek, Ministerstvo hospodárstva SR
  • Branislav Reľovský, Národná banka Slovenska

ÚVODNÉ SLOVO:

  • Anne Seyfferth, Friedrich-Ebert-Stiftung

MODERÁTOR:

  • Radovan Geist, EURACTIV Slovensko

 

Podujatie organizuje EuroPolicy, o.z. a Friedrich-Ebert-Stiftung, kancelária v Bratislave v spolupráci s portálom EURACTIV Slovensko.