Cesta históriou politiky súdržnosti Európskej únie (VIDEO)

Kohézna politika, označovaná aj ako politika súdržnosti, podporuje rozvoj zaostávajúcich regiónov, ale aj rozmach inovácií a podnikania v tých vyspelejších.

Hoci korene politiky súdržnosti, pod ktorou sa rozumejú Európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF, eurofondy) siahajú až do zakladajúcich zmlúv Európskej únie, oficiálne vznikla len v roku 1986 ako súčasť Jednotného európskeho aktu

Počas posledných tridsiatich rokov, spolu s rozširovaním EÚ o nové členské krajiny, politický význam a rozpočet kohéznej politiky postupne rástol.

V roku 2018, politika, ktorej hlavným poslaním je vyrovnávanie rozdielov medzi európskymi regiónmi, tvorí až 34 percent z celkového rozpočtu Európskej únie. V súčasnosti jej hlavnými prioritami sú výskum a inovácie, podpora malých a stredných podnikov, informačné a komunikačné technológie a nízkouhlíkové hospodárstvo.

Video zachytáva historický vývoj kohéznej politiky EÚ od jej vzniku až po súčasnosť.

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press, SK8