Diskusia | Európske nástroje: Európsky rozpočet ako hlavný nástroj boja proti kríze

Podľa predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyen má byť hlavným európskym nástrojom na boj s hospodárskymi následkami pandémie COVID-19 spoločný rozpočet EÚ. Prvé prostriedky boli vyčlenené už v rámci súčasného rozpočtu: presmerovanie nevyužitých eurofondov, garancie pre Európsku investičnú banku, či Fond solidarity. Obnova európskej ekonomiky si však vyžiada aj reprioritizáciu výdavkov v nasledujúcom finančnom rámci (2021 – 2027).

Cieľom podujatia bolo hľadať spôsoby, akým môže Slovensko najefektívnejšie využiť existujúce prostriedky európskeho rozpočtu pre riešenie ekonomických následkov pandémie a diskutovať, ako táto kríza ovplyvňuje záujmy / pozície Slovenska v rokovaniach o budúcom finančnom rámci. Prioritne sa diskusia zamerala na niekoľko otázok:

  • Je Slovensko pripravené využiť existujúce možnosti podpory? Ako zapadajú do súčasných plánov vlády?
  • Aké typy aktivít / projektov by malo Slovensko z európskych peňazí podporovať?
  • Ako nastaviť čerpanie európskych peňazí (oblasti, mechanizmy) v budúcom programovom období tak, aby čo najviac pomohli prekonať hospodárske následky krízy?

Diskutovali:

  • Martin Klus, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
  • Peter Kmec, Národná rada Slovenskej republiky (SMER-SD)
  • Ladislav Miko, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku
  • Roman Dojčák, Európska investičná banka

Moderátor:

  • Radovan Geist, EURACTIV Slovensko

 

Podujatie organizuje EuroPolicy, o.z. a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s EURACTIV Slovensko.