Diskusia | Finančné nástroje v eurofondoch: Skúsenosti a príležitosti

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Finančné nástroje v eurofondoch

Prvé skúsenosti s využitím inovatívnych finančných nástrojov pri čerpaní eurofondov má už Slovensko za sebou – tri percentá alokácie sú v období 2014-2020 rozdeľované prostredníctvom spoločnosti Slovak Investment Holding. Inovatívne nástroje majú efekt verejných investícií podporou ekonomicky životaschopných projektov a prilákaním dodatočného súkromného kapitálu.

Inovatívne finančné nástroje chce Slovensko využiť aj pri novej generácii európskej podpory. Cieľom diskusie je na základe doterajších skúseností pomenovať silné a slabé miesta takéhoto spôsobu implementácie eurofondov a poučenia pre ďalšie programové obdobie.

Hlavnými otázkami diskusie boli:

– V ktorých oblastiach sú finančné nástroje zmysluplnejším spôsobom financovania, a kde nenaplnili možný potenciál? Sú vhodné na podporu inovácií a začínajúcich firiem?

– Aké sú hlavné bariéry využívania inovatívnych finančných nástrojov na strane príjemcov (firiem), aj verejných inštitúcií?

– Akú úlohu majú tieto nástroje zohrávať v programovom období 2021-2027?

Diskutovali:

  • Ivan Lesay, predseda predstavenstva, Slovak Investment Holding
  • Lenka Dupáková, námestníčka ministra, Ministerstvo financií ČR
  • Vladimír Šucha, Európska komisia / UNESCO
  • Peter Krutil, generálny riaditeľ, Slovenská sporiteľna
  • Martina Kolesárová, výkonná riaditeľka, Nadácia Pontis

Diskusiu moderoval Radovan Geist, vydavateľ EURACTIV Slovensko