Diskusia | Malo by sa Slovensko stravovať bez mäsa?

Európska stratégia Farm to Fork (Z farmy na stôl) vyzdvihuje potrebu prechodu k viac rastlinnému stravovaniu, s nižším zastúpením červeného a spracovaného mäsa. Dôvodom je nielen prevencia závažných ochorení, ale tiež vysoká ekologická náročnosť produkcie týchto potravín. Z nedávno zverejneného Globálneho indexu potravinovej bezpečnosti vyplnulo, že v porovnaní s ostatnými krajinami Slovensko zaostáva práve v politikách zdravého stravovania. Ako chce teda EÚ a Slovensko reagovať na túto výzvu a je budúcnosť stravovania na Slovensku v Európskej únii vegánska?

Otázky do diskusie:

– Aké konkrétne kroky môže Slovensko spraviť pre zníženie spotreby červeného a spracovaného mäsa a naopak zvýšenie spotreby potravín rastlinného pôvodu?

– Má EÚ nástroje na podporu prechodu na bezmäsité alternatívy v členských štátoch? Umožňuje dnes vôbec potravinová politika EÚ splniť tento cieľ stratégie Z farmy na stôl?

– Je podpora zdravého a ekologicky udržateľného stravovania v súlade s potravinovými, výživovými a poľnohospodárskymi politikami Slovenska a EÚ?

– Ako sa dnes stavia štát k téme zdravého a ekologicky udržateľného stravovania vo verejných inštitúciách, predovšetkým v školských zariadeniach?

– Je zákaz nazývania rastlinných alternatív podľa živočíšnych originálov správnym rozhodnutím? A ako ovplyvní správanie spotrebiteľov?

Diskutovali:

  • Martin Hojsík, poslanec Európskeho parlamentu (PS / Renew Europe)
  • Zuzana Nouzovská, generálna riaditeľka, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
  • Ľubomír Tuchscher, výkonný riaditeľ, Slovenské združenie pre značkové výrobky
  • Radek Látal, odborník na vegánsku výživu, Slovenská vegánska spoločnosť

Diskusiu moderoval Marián Koreň, EURACTIV Slovensko.