Diskusia | Poľnohospodárstvo a biodiverzita: Symbióza alebo disharmónia?

„Niektoré poľnohospodárske postupy sú hlavnou príčinou poklesu biodiverzity,“ píše sa texte Stratégie EÚ v oblasti biodiverzity, ktorú minulý rok predstavila Európska komisia. Je to skutočne tak? EURACTIV Slovensko a EKOTOPFILM pozývajú na online diskusiu na tému vzťahu poľnohospodárstva a biodiverzity.

Európske poľnohospodárstvo stojí na prahu ďalšej reformy, ktorá sa okrem iného kladie za cieľ znížiť ekologickú stopu agropotravinárskej výroby. EÚ očakáva, že túto výzvu vo svojich poľnohospodárskych politikách patrične zohľadnia aj všetky členské státy EÚ. Nasledujúce týždne a mesiace tak budú rozhodujúce pre smerovanie agrosektora na Slovensku v nasledujúcich siedmich rokoch.

Otázky do diskusie:

  • Aký je podiel poľnohospodárstva na úbytku biodiverzity v poľnohospodárskej krajine? Aké dôkazy pre to máme? Ktoré druhy živočíchov sú v poľnohospodárskej krajine najviac ohrozené? Je zodpovednosť za úbytok fauny a flóry na pleciach samotných farmárov, alebo je to nevyhnutným výsledkom poľnohospodárskych politík a agrodotačných schém? A vplýva úbytok biologickej rozmanitosti v krajine na potravinovú bezpečnosť?
  • Aké poľnohospodárske postupy môžu pomôcť biodiverzite a sú uplatniteľné aj veľkými farmami, ktoré dominujú slovenskému agrosektoru? A nemôžu ohroziť produktivitu a príjmy poľnohospodárov a zamestnanosť vo vidieckej krajine?
  • Zlepší situáciu zvierat a rastlín vo vidieckej krajine nová Spoločná poľnohospodárska politika EÚ? A ako na túto výzvu a očakávane zmeny v poľnohospodárskych politikách zareaguje Slovensko?

Diskutovali:

  • Michal Kiča, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR
  • Milan Kyseľ, štátny tajomník Ministertsva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
  • Jozef Šumichrast, predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Bratislava, SPPK
  • Jozef Ridzoň, SOS/BirdLife Slovensko

Diskusiu moderoval Marián Koreň, editor portálu EURACTIV Slovensko.