Diskusia | Slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo po koronakríze

Európska únia sa stále nedohodla na podobe reformovanej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ po roku 2020. Následkom pomalých rokovaní nové programové obdobie v agropolitike nezačne načas a čaká ho minimálne jednoročné prechodné obdobie, na ktorom sa rámcovo už dohodli európske inštitúcie. To zároveň dáva členským štátom viac času na vypracovanie svojich strategických plánov na ďalších sedem rokov.

Medzitým došlo ku zmene vedenia slovenského agrorezortu, ktoré si v programovom vyhlásení vlády za hlavnú prioritu určilo zvyšovanie potravinovej sebestačnosti. Vláda tiež sľubuje vypracovanie dlhodobej stratégie poľnohospodárstva a potravinárstva na základe strategických dokumentov EÚ. Európska komisia v máji predstavila dve kľúčové stratégie, ktoré do veľkej miery ovplyvnia aj poľnohospodársky sektor: Stratégiu biodiverzity do roku 2030 a Stratégiu z farmy na stôl. Podujatie portálu EURACTIV Slovensko vytvorilo priestor pre prvú verejnú diskusiu o smerovaní sektora medzi predstaviteľmi rezortu a kľúčovými aktérmi agrosektora.

Podujatie sa zameralo aj na tieto kľúčové otázky:

  1. Ako koronakríza ovplyvní poľnohospodársky sektor na Slovensku a ako sa prejaví na príprave a obsahu strategického plánu? Aké sú hlavné priority novej vlády v Strategickom pláne na nasledujúcich sedem rokov?
  2. Akým spôsobom sa v Strategickom pláne zohľadnia ciele týkajúce sa udržateľného hospodárstva, s ktorými prichádzajú nové únijné stratégie a aké by malo byť miesto ekologického poľnohospodárstva v sektore?
  3. Aké zmeny v agrodotačnej schéme plánuje agrorezort? Ako sa zmeny dotknú nastavenia priamych platieb a štruktúry projektových podpôr? A ako sa avizovaná zvýšená podpora malých a rodinných fariem dotkne veľkých poľnohospodárskych podnikov?
  4. Aké kroky na zvyšovanie potravinovej sebestačnosti by mal obsahovať strategický dokument? Na financovanie ktorých komodít by sa Slovensko prednostne malo zamerať? Akú úlohu by v tomto úsilí malo hrať potravinárstvo?

 

V diskusii sa zúčastnili:

  • Ján Mičovský, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
  • Michal Wiezik, poslanec Európskeho parlamentu (Spolu / EPP)
  • Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska
  • Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory

 

Diskusiu moderoval Marián Koreň z EURACTIV Slovensko.