Dôvera vo vládu zákona: Želateľný stav verzus realita

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Dôvera vo vládu zákona – Želaný stav verzus realita

Ako dosiahnuť predvídateľný a participatívny legislatívny proces bola téma diskusií na konferencii Americkej obchodnej komory v SR pod názvom “Dôvera vo vládu zákona”.

Konferenciu „Dôvera vo vládu zákona – Želateľný stav verzus realita“ pripravila Americká obchodná komora v SR (AmCham Slovakia) pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a Ministerstva hospodárstva SR a v spolupráci so združením Rule of law Initiative.