EÚ v regiónoch: Kam smerujú peniaze z politiky súdržnosti? (VIDEO)

Politiku, ktorá tradične slúži hlavne na stieranie rozdielov medzi európskymi regiónmi, v budúcom sedemročnom období čakajú viaceré zmeny. Okrem zníženia jej rozpočtu, Európska komisia počíta aj s novým systémom prerozdeľovania eurofondov medzi jednotlivé regióny.

Video vysvetľuje, ako funguje prerozdeľovanie finančných prostriedkov z politiky súdržnosti; aký typ projektov podporujú peniaze z európskych štrukturálnych a investičných fondov prednostne; a aké zmeny čakajú hlavnú rozvojovú politiku EÚ po roku 2020.

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press, SK8