Kraje a Partnerská dohoda (VIDEO)

Vláda v apríli schválila Partnerskú dohodu, ktorá vytvára základný rámec pre rozdelenie eurofondov v programovom období 2021 až 2027. V pripomienkach sa samosprávne kraje pýtali na detaily k spôsobu implementácie eurofondov.

Samosprávne kraje zaslali k Partnerskej dohode desiatky pripomienok. Na viaceré z nich rezort regionálneho rozvoja v dokumente odpovede nedal a odkázal na dokument Program Slovensko 2021 až 2027, ktorý bol v pripomienkovom konaní do 27. apríla a k novému nastaveniu priniesol ďalších viac ako 700 pripomienok.

Preto sme sa zástupcov a zástupkyne krajov pýtali, ako vnímajú samotnú Partnerskú dohodu.

Na otázku odpovedajú:

  • Jozef Viskupič – predseda Trnavského samosprávneho kraja a predseda Združenia Samosprávnych krajov SK8,
  • Erika Jurinová – predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja,
  • Jaroslav Baška – predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press, SK8