Matečná: Zvýšenou potravinovou sebestačnosťou znížime uhlíkovú stopu z dovozu potravín

Okrem potravinovej sebestačnosti by prioritami strategického plánu pre agrosektor mala byť aj ochrana životného prostredia a zmierňovanie dopadov klimatických zmien, tvrdí ministerka pôdohospodárstva a vidieka Garbiela Matečná.

Ministerstvo pôdohospodástva v súčasnosti píše národný strategický plán na roky 2021 až 2027. Jeho včasná vypracovanie je podmienkou čerpania európskych dotácií zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Návrh jej reformy dáva členským štátom väčšiu voľnosť v rozhodovaní, ako využijú európsku finančnú podporu. Slovensko má tak teraz ideálnu príležitosť plne sa zamerať na riešenie dlhodobých problémov a potrieb. Čo by teda nemalo chvýať v národnom stretgickom pláne?

Téme sa venovalo podujatie Príprava strategického plánu na roky 2021 až 2027: Nová šanca pre slovenský agrosektor, ktoré 9. decembra v Bratislave zorganizoval portál EURACTIV.sk

  • Gabriela Matečná – Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  • Dušan Chrenek – hlavný poradca pre riadenie Energetickej únie na Generálnom riaditeľstve pre klímu
  • Marián Kohút – Predseda Slovenského zväzu agropodnikateľov a rodinných fariem
  • Vladimír Tvaroška – člen predstavenstva Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory