Matečná: Zvýšenou potravinovou sebestačnosťou znížime uhlíkovú stopu z dovozu potravín

Okrem potravinovej sebestačnosti by prioritami strategického plánu pre agrosektor mala byť aj ochrana životného prostredia a zmierňovanie dopadov klimatických zmien, tvrdí ministerka pôdohospodárstva a vidieka Garbiela Matečná.

Ministerstvo pôdohospodástva v súčasnosti píše národný strategický plán na roky 2021 až 2027. Jeho včasná vypracovanie je podmienkou čerpania európskych dotácií zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Návrh jej reformy dáva členským štátom väčšiu voľnosť v rozhodovaní, ako využijú európsku finančnú podporu. Slovensko má tak teraz ideálnu príležitosť plne sa zamerať na riešenie dlhodobých problémov a potrieb. Čo by teda nemalo chvýať v národnom stretgickom pláne?

Téme sa venovalo podujatie Príprava strategického plánu na roky 2021 až 2027: Nová šanca pre slovenský agrosektor, ktoré 9. decembra v Bratislave zorganizoval portál EURACTIV.sk

  • Gabriela Matečná – Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
  • Dušan Chrenek – hlavný poradca pre riadenie Energetickej únie na Generálnom riaditeľstve pre klímu
  • Marián Kohút – Predseda Slovenského zväzu agropodnikateľov a rodinných fariem
  • Vladimír Tvaroška – člen predstavenstva Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory

Partner témy

O téme Poľnohospodárstvo môžeme písať aj vďaka našim partnerom. Ich podpora umožňuje portálu EURACTIV Slovensko investovať odborné kapacity do širšieho a hlbšieho pokrývania vývoja európskych a národných politík a dôležitých tém. Redakčný obsah portálu EURACTIV Slovensko je nezávislý od názorov jeho podporovateľov.

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Tento projekt bol financovaný za podpory Európskej komisie. Obsah vyjadruje výlučne názory autora a je jeho výhradnou zodpovednosťou. Európska komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie informácií, ktoré obsahuje.

Sledujte