Miestne organizácie bojujú proti nezamestnanosti mladých v Európe (VIDEO)

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia