Nitrianske univerzitné dni | S farmármi o zmene klímy

V spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v NItre zorganizoval portál EURACTIV Slovensku diskusiu s farmármi na tému zmeny klímy. Diskusia je súčasťou Nitrianskych univerzitných dní.

Údaje od meteorológov sú jasné: súčasná klimatická zmena je najrýchlejšia za desaťtisíc rokov. Jednou z ľudských činnosti, ktorá je týmto fenoménom zasiahnutá najviac, je poľnohospodárstvo. Suchá s nedostatkom zrážok, či prívalové dažde sa vyskytujú čoraz častejšie a výrazne vplývajú na poľnohospodársku produkciu. Aj preto je čoraz nevyhnutnejšie diskusia o adaptačných opatreniach na prispôsobenie poľnohospodárskeho systému na zmeny klímy.

Diskutovali:

  • OLIVER ŠIATKOVSKÝ, člen predstavenstva SPPK, predseda PVOD Madunice a predseda Zväzu zeleninárov a zemiakárov Slovenska
  • MARIÁN VARGA, prezident OÚ SR a Ovocinárskeho združenia Bonum
  • PETRA MOLNÁROVÁ, predsedníčka Slow Food Pressburg

Diskusiu moderoval MARIÁN KOREŇ, EURACTIV Slovensko