Plán obnovy: Ako naštartovať zelenú transformáciu?

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Slovenský plán obnovy: Ako budú vyzerať reformy v praxi?

Slovenská klimatická iniciatíva, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a portál EURACTIV Slovensko zorganizovali online konferenciu s názvom Plán obnovy: Ako naštartovať zelenú transformáciu? Podujatie je organizované pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR.

Po dokončení Plánu obnovy a odolnosti nastáva pre Slovensko ťažšia časť – dobre sa pripraviť na jeho prevedenie do praxe. Slovensko chce značnými investíciami znížiť emisie v priemysle, doprave, v sektore budov, či energetike. To všetko ho má posunúť k hlavnému cieľu – stať sa zdravšou a príjemnejšou krajinou s nulovými emisiami a naštartovať zelenú ekonomiku po pandémii.

 • Ako nastaviť celý proces realizácie plánu obnovy, aby sme si túto jedinečnú príležitosť nenechali ujsť? Aké sú hlavné bariéry pri implementácii Plánu obnovy a odolnosti, o ktorých vieme a čo s nimi?
 • Akú úlohu by v nastavovaní kritérií a implementácii mali zohrávať kľúčoví partneri? Je priestor na ich zapojenie?
 • Ako zabezpečiť čo najlepšie prepojenie finančných a podporných nástrojov?
 • Ako pomôcť ľuďom, aby sa zorientovali v možnostiach financovania pri obnove svojich domov a zapojenia OZE? Ako dosiahnuť rovnováhu medzi predstavami vlády a občanov?
 • Ako bude prebiehať príprava reforiem na úrovni regiónov? Aké sú hlavné slabiny a ako ich preklenúť?

 

PROGRAM

 

09:00 – 09:05 | Otvorenie konferencie

 

09:05 – 09:15 | Príhovor Prezidentky SR Zuzany Čaputovej

 

09:15 – 10:15 | Panel 1: Plán obnovy a odolnosti: Ako dosiahnuť efektívnu implementáciu?

 • Aké sú hlavné bariéry pri implementácii Plánu obnovy a odolnosti, o ktorých vieme a čo s nimi?
 • Ako a kedy budú pripravené implementačné plány pre jednotlivé komponenty?
 • Aké sú hlavné rezervy plánu podľa hodnotenie Európskej komisie? Ako a kedy plánuje vláda tieto pripomienky zapracovať?
 • Otázky vyvoláva návrh zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, ktorým sa má riadiť implementácia reforiem. Chýba v ňom partnerské zapojenie kľúčových partnerov akými sú samosprávy, podnikatelia, sociálni partneri, občianske organizácie a ostatná verejnosť, čo je normou pri eurofondoch. Prečo sa vláda pri čerpaní peňazí z POO rozhodla princíp partnerstva neuplatniť?

 Diskutovať budú:

 • ANDREJ DOLEŽAL, minister dopravy a výstavby SR
 • MICHAL KIČA, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR
 • MARTIN HOJSÍK, poslanec európskeho parlamentu (PS / Renew Europe)
 • LÍVIA VAŠÁKOVÁ, generálna riaditeľka sekcie Plánu obnovy, Ministerstvo financií SR
 • ZDENĚK ČECH, vedúci tímu ekonomických analýz, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

 Moderuje RADOVAN GEIST, vydavateľ portálu EURACTIV Slovensko

 


 

10:30 – 11:30 | Panel 2: Reformy v praxi: Kritériá úspešnosti implementácie

 • Ako nastaviť kritériá čerpania tak, aby ich ambicióznosť neohrozila samotnú realizáciu celého plánu na obnovu budov?
 • Dokument ráta pri dekarbonizácii hospodárstva s nákladovou efektívnosťou. Tým však vzniká riziko, že sa investície minú na krátkodobé riešenia namiesto finančne náročnejších riešení, ktoré by skutočne pomohli Slovensku dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Ako nezanedbať dlhodobé hľadisko?
 • Pre adresné nastavenie kritérií a celého plánu obnovy je potrebné efektívne prepojenie medzi rôznymi riadiacimi úrovňami, dostatočná osveta a správne nastavenie nástroja s ohľadom na potreby občanov. Tomu by mohlo pomôcť zapojenie kľúčových partnerov, s čím však zákon o implementácii neráta. Akú úlohu by v nastavovaní kritérií a implementácii mali zohrávať kľúčoví partneri? Je priestor na ich zapojenie?
 • O využívanie energie z obnoviteľných zdrojov je medzi ľuďmi veľký záujem. Napriek tomu však pri obnove budov s obnoviteľnými zdrojmi energie plán obnovy ráta len okrajovo. Ako dosiahnuť rovnováhu medzi predstavami vlády a občanov?

Diskutovať budú:

 • JURAJ SMATANA, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR
 • MIRIAMA LETOVANEC SVETKOVSKÁ, expertka na implementačnú politiku, bývalá riaditeľka Implementačnej jednotky Úradu vlády SR
 • FILIP VAGAČ, senior konzultant, PDCS

Moderuje KATARÍNA NIKODEMOVÁ, riaditeľka, Budovy pre budúcnosť

 


 

12:00 – 13:00 | Plány obnovy v Európe: Čo môže Slovensko robiť lepšie? / Recovery Plans in Europe: How can Slovakia do better?

Ako obstál slovenský plán obnovy v európskom porovnaní? Odkiaľ môžeme načerpať inšpiráciu pri plnení plánu a čo nás môže posunúť dopredu?

Panelová diskusia bude prebiehať v anglickom jazyku bez simultánneho tlmočenia.

Diskutovať budú:

 • MARKUS TRILLING, Climate Action Network Europe
 • RAPHAEL HANOTEAUX, E3G
 • DONALD POLS, Priatelia Zeme – CEPA

Moderuje JURAJ MELICHÁR, Priatelia Zeme – CEPA

 


 

13:00 – 14:30 | Panel 3: Regionálna energetika: Ako dostať reformy a investície k ľuďom?

 • Ako bude prebiehať príprava reforiem na úrovni samospráv? Aké sú hlavné slabiny a ako ich preklenúť?
 • Akú úlohu budú mať konzultačné centrá v regiónoch? Ako môžu pomôcť samosprávam pri plánovaní energetických politík a investícií?
 • Plán obnovy ráta s prudkým nábehom rekonštrukcie rodinných domov už budúci rok. Regionálna úroveň je však dlhodobo kapacitne poddimenzovaná. Je možné stihnúť vybudovať sieť konzultačných centier a zohnať profesionálov za šesť mesiacov? Aké sú potreby samospráv?
 • Ako vnímate úlohu klastrov ako prevodového mechanizmu pre implementáciu investícií?

Diskutovať budú:

 • MICHAL MACO, riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia
 • JARMILA BRUTENIČOVÁ, vedúca oddelenia stratégie politiky súdržnosti, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • JANA ČERVENÁKOVÁ, výkonná viceprezidentka Únie miest Slovenska
 • ĽUBICA ŠIMKOVICOVÁ, Manifest 2020

Moderuje LILIANA RÁSTOCKÁ, Slovenská klimatická iniciatíva