Sebestačnosť verzus udržateľnosť: Dve výzvy pre slovenský agrosektor (VIDEO)

Zvyšovanie potravinovej sebestačnosti je hlavným cieľom novej vlády v agropotravinárskom sektore. Na aké opatrenia by sa mal agrorezort zamerať, aby bolo Slovensko menej závislé na zahraničnej produkcii? A ako kľúčoví sektoroví aktéri hodnotia novú potravinovú stratégiu Z farmy na stôl?

Na otázky odpovedali:

  • Ján Mičovský, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
  • Jana Venhartová, riaditeľka Potravinárskej komory Slovenska
  • Emil Macho, predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory

 Partner  

Sledujte

 

Newsletter