Turizmus, biodiverzita a dopyt po dreve: Čo musí vyriešiť stratégia EÚ pre lesy

Eurokomisia pripravuje novú Stratégiu lesného hospodárstva EÚ, ktorá sa musí vysporiadať postupujúcimi klimatickými zmenami a krízou biodiverzity. EÚ čaká diskusia o tom, či si lesy s týmito výzvami poradia samy, alebo potrebujú pomocnú ruku od človeka.

V Európskej únii vzniká viacero iniciatív, ktoré budú mať vplyv na vývoj lesov a lesníckeho sektora. Stratégia EÚ pre biodiverzitu počíta so zvýšením podielu územia v striktnej ochrane a Európska zelená dohoda počíta s tým, že aj lesný sektor prispeje k plneniu klimatických cieľov EÚ. Európska komisia zároveň teraz pracuje na novej Stratégii lesného hospodárstva EÚ, ktorá by mala lesy pripraviť na výzvy spojené s klimatickými zmenami.

Ako sa tým zmení prístup k lesom na Slovensku?

Odpovedajú:

  • Michal Wiezik, poslanec Európskeho parlamentu (Spolu-OD / EPP)
  • Viliam Pichler, predseda dozornej rady LESY SR, š.p.
  • Michal Tomčík, generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Celú diskusiu si môžete pozrieť v nasledujúcom článku:

Diskusia | Zmení EÚ slovenské lesy?

V spolupráci s Technickou univerzitou vo Zvolene zorganizoval portál EURACTIV Slovensko online diskusiu na tému lesného hospodárstva a jeho úlohy v novej SPP a v pripravovanom slovenskom Strategickom pláne na roky 2021 až 2027.

 

 Partner  

Sledujte

 

Newsletter