Z nových eurofondov pôjdu na klimatické opatrenia stámilióny (VIDEO)

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Eurofondy: Strasti, ponaučenia, príležitosti

Na zelené opatrenia pôjde až tretina peňazí z kohézneho fondu a fondu regionálneho rozvoja. Na Slovensku však v regiónoch chýbajú expertné kapacity, ktoré by mali zabezpečiť plynulé a efektívne čerpanie. Napriek tomu može byť ich pripravenosť na konci dňa vyššia ako pripravenosť vlády. 

Partner

Projekt DG REGIO: Review of EU Cohesion Policy in Slovakia

Sledujte

Partneri projektu

Partneri projektu: TUKE, Petit Press, SK8