Emisie klesajú – aj vďaka kríze

Minulý rok klesli emisie skleníkových plynov v EÚ-15 o 1,3%, tvrdí Európska environmentálna agentúra (EEA). V súčasnosti sú tak asi 6,2% pod úrovňou z roku 1990 – v Kjótskom protokole sa európska pätnástka kolektívne zaviazala znížiť ich o 8% do roku 2012.

Najväčšie úspory prinieslo zníženie emisií zo spaľovania fosílnych palív pri výrobe energie, v priemysle a doprave. Odrazil sa v tom minuloročný nástup hospodárskej krízy. Poklesom priemyselnej aktivity sa znížila spotreba energie v priemysle, aj intenzita dopravy.

Tento trend naznačili už máji aj verifikované údaje o emisiách zverejnené v rámci EU ETS. Emisie priemyslu vo všetkých 27 členských krajinách klesli medziročne (2007-2008) o 3,9%.

„Tieto predbežné čísla sú ďalším potvrdením, že EÚ smeruje k dosiahnutiu Kjótskych cieľov, hoci treba uznať, že časť zníženia emisií spôsobilo spomalenie ekonomiky. Tento trend treba v najbližších rokoch ďalej konsolidovať“, vyhlásil komisár pre životné prostredie Stavros Dimas na margo správ EEA.

Emisie vo všetkých 27 členských krajinách klesli minulý rok o 1,5%. Členské krajiny, ktoré vstupovali v rokoch 2004 a 2007, teda aj Slovensko, sa v rámci Kjótskeho protokolu nezaväzovali ku kolektívnym európskym cieľom. Platí však pre nich záväzok prijatý v energeticko-klimatickom balíku – emisie CO2 v EÚ-27 majú do roku 2020 klesnúť o 20% v porovnaní s úrovňou v roku 1990.

„EÚ už ukázala, že dokáže úspešne oddeliť emisie od ekonomického rastu. Novú energiu tomuto trendu dá rýchla implementácia klimatického a energetického balíka EÚ“, tvrdí komisár Dimas.

Bude to „dobre načasovaný odkaz zvyšku sveta v príprave na kodanskú klimatickú konferenciu v decembri“. EÚ dúfa, že sa jej podarí priviesť ostatných medzinárodných partnerov k podpisu globálnej dohody, ktorá nahradí Kjótsky protiokol. Jeho platnosť totiž o tri roky vyprší.

Údaje o emisiách zverejnené EEA nie sú konečné. Tie budú známe až v júni 2010, keď sa očistia od vplyvov zo zmeny využívania pôdy. Únia ich následne zašle Rámcovej konvencii OSN o klimatických zmenách (UNFCCC), ktorá sleduje plnenie Kjótskeho protokolu.