Energetická efektívnosť: Aké prísne štandardy?

Pozadie

Smernica o ekodizajne z roku 2005 stanovuje požiadavky na energetickú efektívnosť výrobkov. O aktuálnych opatreniach rozhoduje Komisia prípad od prípadu, pod dohľadom špeciálneho panela expertov z členských krajín, v rámci zrýchlenej procedúry „komitológie“.

Po prijatí smernice v júli 2005 bolo vybraných prvých 19 spotrebičov energie, u ktorých chce Komisia stanoviť štandardy energetickej efektívnosti – ako sú ohrievače, osvetlenie, domáce spotrebiče a elektrické motory.

V októbri 2008 zverejnila Komisia ďalší súbor desiatich skupín, ako klimatizácia a ventilačné systémy, príprava jedla a chladiarenské zariadenia. U nich budú štandardy stanovené v najbližších troch rokoch.

Doteraz boli prijaté implementačné opatrenia pre televízory, osvetlenie v terciálnom sektore, vonkajšie dodávky elektriny, a spotrebiče v stand-by móde. Parlament schválil 17. februára postupné vyradenie starého typu žiaroviek.

Maratón hlasovaní

V stredu schválili experti z členských krajín návrh Komisie, aby sa po roku 2011 stalo nelegálnym zavádzanie energeticky neefektívnych motorov na trh. Veľké motory budú musieť byť vysoko efektívne od roku 2015, všetky ostatné od 2017.

Podľa európskej exekutívy znížia pravidlá do roku 2020 ročné emisie CO2 o 63 megaton a ušetria 9 miliárd eur. Očakáva sa úspora takého množstva elektrickej energie, ktoré by pokrylo celkovú spotrebu Švédska.

Opatrenie je súčasťou Smernice o ekodizajne. Pred definitívnych schválením ešte prejde trojmesačným preskúmaním v Parlamente.

Pred koncom marca budú experti hlasovať aj o štandardoch pre chladničky, televízory, práčky a umývačky riadu. Časový rozvrh je schválne prísny, aby Parlament stihol definitívne schváliť implementačné pravidlá pred voľbami v júni. V opačnom prípade hrozí značné zdržanie.

Občania chcú prísnejšie pravidlá

Environmentálne organizácie tvrdia, že navrhované pravidlá sú nedostatočne ambiciózne a hrozí im, že ich priemysel ešte viac oslabí. Minulý týždeň preto odovzdali pred budovou Komisie petíciu podpísanú viac ako 100 000 Európanmi. Od zákonodarcov žiadajú schválenie štandardov dosť prísnych na to, aby dosiahli polovicu z plánovaného zníženia emisií o 20% do roku 2020.

Podľa Holandskej spoločnosti pre prírodu a životné prostredie, a organizácie Priatelia Zeme Európa, ktorí petíciu zorganizovali, ambiciózne pravidlá ekodizajnu môžu znížiť emisie CO2 o 450 miliónov ton ročne, čo sa rovná celkovým emisiám všetkých európskych áut. Len opatrenia, o ktorých sa rozhoduje, môžu ušetriť 100 miliónov ton emisií CO2, tvrdia organizácie.

„Dosiahli sme náš cieľ získať 100 000 podpisov, čo je obrovské množstvo pre niečo tak technické“, povedal pre EurActiv Edouard Oulouse, expert na ekodizajn v Európskej environmentálnej občianskej organizácii pre štandardizáciu (ECOS).

V niektorých prípadoch vidí potrebu sprísnenia opatrení, v iných je dôležité uchrániť návrh pred tlakom priemyslu. Podľa Toulousa sú trendy na trhu mimoriadne znepokojujúce najmä v prípade televízorov. Podľa štúdií sa do roku 2020 ich spotreba energie zdvojnásobí, pretoiže ľudia si vyberajú prístroje s väčšími plazmovými obrazovkami. Niektorí výrobcovia sú už pripravení vyrábať televízory, ktoré sú o 50% efektívnejšie, Komisia však vyžaduje pre najbližšie štyri roky len 20% zlepšenie, tvrdí expert.

Toulouse považuje za nedostatočne ambiciózne aj štandardy pre chladničky.

Pozície

Komisár pre energetiku Andris Piebalgs na margo pravidiel zníženia spotreby priemyselných motorov povedal: „Opatrenie je konkrétnym príspevkom pre dosiahnutie európskych cieľov energetickej efektívnosti a ochrany klímy a veľmi skoro prinesie podstatné ušetrenie energie, s prínosmi pre spoločnosť i priemysel, ako to predpokladá Európsky plán hospodárskej obnovu.“

Magda Stoczkiewocz, riaditeľka Priateľov Zeme Európa, na margo opatrení, o ktorých budú hlasovať národní experti, povedala: „Návrhu zatiaľ chýba ambícia, ktorá pri priniesla potrebné redukcie, a oslabuje ich lobing priemyslu. mimoriadne slabé sú pravidlá týkajúce sa televízorov, chladničiek a motorov, a časový plán ich zavádzania.“

Mirjam de Rijk, riaditeľka Holandskej spoločnosti pre prírodu a životné prostredie, povedala: „EÚ nesmie uhnúť zo svojich záväzkov v boji proti klimatickým zmenám. Priemysel sa pokúša oslabiť environmentálnu legislatívu, keď prísne štandardy energetickej efektívnosti spotrebičov ponúkajú Európe jedno z najlepších možností zníženia emisií.“