Energetická efektívnosť – len chabé výsledky

Krátka správa

V októbri 2006 Komisia predstavila Akčný plán pre energetickú efektívnosť, ktorý bol v marci 2007 podporený členskými krajinami na zasadnutí Rady.

Doteraz však nedošlo k prijatiu žiadnych opatrení, ktoré by posunuli danú agendu výrazne vpred. Konštatuje to správa poslankyne Fiony Hall (ALDE), ktorá bola 1. októbra schválená na pôde Výboru EP pre priemysel (ITRE).

Z 21 stanovených opatrení boli do 1. septembra 2007 implementované len tri. Pôvodný plán však hovorí, že všetky by mali byť prijaté do konca roka 2007. Ďalším faktom, na ktorý správa upozorňuje, je, že len 9 z 27 členských krajín doteraz predstavilo svoje Národné akčné plány (NAP), pričom všetky štáty tak mali učiniť do 30. júna 2007. Slovensko svoj Plán predstavilo v júli 2007.

Správa konštatuje: „Obe strany, Komisia a vlády členských krajín, sú vinné z vážneho zanedbania povinností implementovať legislatívu pre energetickú efektivitu.“

Predkladateľka správy zároveň vyjadrila „vážne znepokojenie“ nad celkovou  efektivitou plánu. Vo vysvetľujúcom texte k správe píše: „Aby mohol súčasný Akčný plán fungovať, predchádzajúca legislatíva [na zabezpečenie energetickej efektívnosti] potrebuje byť efektívne implementovaná. V tejto fáze sa nedá spraviť nič viac.“

Ako sa však konštatuje ďalej, je potrebné popracovať na zjednodušení a lepšom prístupe k nástrojom financovania, vrátane dojednania preferenčných pôžičiek od bánk a lepšieho využívania štrukturálnych fondov. Podľa správy „nedostatok jednoduchosti a relatívne náročný prístup k finančným nástrojom zlepšujúcich energetickú efektívnosť stavia obrovskú bariéru predovšetkým malým a mikro podnikateľom.“

Správa sa stretla s „oduševneným“ prijatím zo strany EuroACE, Európskeho združenia firiem za energetickú efektívnosť v budovách ktoré konštatuje, že do dnešného dňa len päť členských krajín plne implementovalo všetku európsku legislatívu o energetickej efektívnosti budov.

Plénum Parlamentu bude o správe hlasovať v januári 2008.