Energetická efektívnosť nebude prioritou

Energy Efficiency Watch, iniciatíva skupiny europoslancov, zverejnila hodnotenie národných plánov zvyšovania energetickej efektívnosti. Členské štáty ich museli predložiť na základe Smernice o energetických službách, prijatej v roku 2006.

Efektívnosť na druhej koľaji

Plány však europoslancov nedokázali presvedčiť o tom, že sú vlády pripravené pristupovať k zvyšovaniu energetickej efektívnosti rovnako intenzívne, ako ku oblastiam, kde boli prijaté záväzné európske ciele – napríklad k podielu obnoviteľných zdrojov.

Smernica o energetických službách (ESD) stanovuje, že do roku 2016 by sa malo ročne ušetriť 9% energie. Komisia však nemá právne prostriedky, aby mohla štáty prinútiť splniť, čo sľúbili. Europoslanci preto pochybujú, že budú ciele splnené.

„Väčšina členských krajín sa pravdepodobne sústredí na dosiahnutie cieľov v oblasti klimatických zmien a obnoviteľných zdrojov energie, namiesto toho aby sa na 100% oddali cieľom (vyplývajúcim z) ESD.“

Hoci sa každá členská krajina zaviazala k určitému zvyšovaniu energo-efektívnosti a načrtla nástroje, podľa správy sa často nezhodujú s oficiálnymi cieľmi. Namiesto toho, aby cieľové množstvo ušetrenej energie vypočítali ako kumulatívny výsledok prijatých opatrení, väčšina vlád proste vypočítala, koľko je 9% z ich súčasnej spotreby, a toto množstvo si určila ako cieľové.

Mnohé z navrhovaných opatrení boli okrem toho plánované a dokonca implementované bez ohľadu na ESD, tvrdia europoslanci. Napriek tomu si myslia, že sú akčné plány zvyšovania energetickej efektívnosti dobrou príležitosťou pre vzájomné učenie sa, aj možnosťou ukázať široké spektrum politických nástrojov a opatrení pre rozličné sektory.

Štandardný formát národných plánov

Potenciál sa najlepšie využije, ak Komisia stanoví pre druhú sériu plánov, ktoré majú byť predložené v 2011, štandardný formát. Harmonizácia štruktúry a úrovne informácií, ako aj spoločná metodológia hodnotenie energetických úspor, uľahčí proces plánovania v členských krajinách a podporí národné inštitúcie pri zlepšovaní politík, tvrdí správa.

Podobný posun nastal pri národných plánoch rozvoja obnoviteľných zdrojov energie. V novej smernici o obnoviteľných zdrojoch vydala Komisia štandardný formát, ktorý má zvýšiť kvalitu reportovania.