Energetická efektívnosť sa má odraziť v budúcom rozpočte

Počas prebiehajúceho Týždňa udržateľnej energie (EUSEW) sa v Bruseli diskutovalo aj o úlohe regiónov pri dosahovaní energetických úspor a znižovaní emisií.

Eurokomisárka pre opatrenia na ochranu klímy Connie Hedegaardová vo svojom príhovore na konferencii Energetický deň európskych regiónov (12.4.) uviedla, že Únia by mala svoje finančné zdroje využiť na zníženie emisií skleníkových plynov a zvýšenie štandardov energetickej efektívnosti, ktoré sú podľa nej prioritou.

Európsky rozpočet sa podľa nej musí využívať cielenejšie a eurofondy by mali prednostne podporiť opatrenia energetickej účinnosti, predovšetkým v oblasti budov. Komisia by mala do konca júna predstaviť prvé návrhy nového viacročného finančného rámca po roku 2013.

Únia nasmerovala štáty k šetreniu energiou

„Sme na ceste splniť cieľ pre emisie a obnoviteľné zdroje, ale nie pre efektívnosť,“ varovala Hedegaardová.

Uviedla, že ak by EÚ dokázala znížiť využívanie energie redukciou odpadu a zavedením efektívnejších technológií, mohli by sa ďalej znížiť emisie skleníkových plynov a zmiernil sa dopad klimatických zmien.

Pripomenula stratégiu prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050, ktorá bola zverejnená pred mesiacom, a podľa ktorej sa majú úspory energie získať hlavne zo zateplenia budov, či rekonštrukcií plynovodov.

Komisia odhadla dodatočné ročné investície do nízkouhlíkových riešení vo všetkých oblastiach na asi 270 miliárd eur.

„Áno, je to veľa peňazí,“ priznala Hedegaardová, „ale zároveň každoročne ušetríme 175 – 320 miliárd eur na výdavkoch za dovoz fosílnych palív. Preto sa na to musíme pozerať ako na investíciu do čistejšej budúcnosti.“

Ďalším prínosom menej znečisťujúcich technológií má byť čistejší vzduch, lepší zdravotný stav Európanov a hlavne zvýšenie zamestnanosti. Podľa Komisie by sa vďaka dôrazu na energetickú efektívnosť mohlo v Európe vytvoriť 1 – 2 milióny pracovných miest.

Plán energetickej účinnosti navrhuje, aby sa každoročne obnovili najmenej 3% verejných budov vo všetkých členských krajinách. Tým by sa podľa komisárky vytvorili pracovné miesta v stavebníctve, ktoré v mnohých krajinách silno postihla kríza.

Regióny potrebujú vlastné klimatické stratégie

Hedegaardová uznala, že hoci celkovú víziu možno dohodnúť na úrovni EÚ, pokrok sa dosiahne len cez aktivity miestnych, regionálnych a národných vlád, ktoré sú zodpovedné za manažment budov vo svojej správe, investície do verejnej dopravy a infraštruktúry, či za zachovanie vidieckych oblastí. Uviedla, že regióny a členské štáty musia mať vlastné klimatické stratégie.

„Regióny môžu podporiť štrukturálnu zmeny, ale často im chýbajú znalosti a kapacita a to sa odráža v nižšom využití financovania EÚ pre klimatické projekty v porovnaní s inými projektami,“ povedala.

Úspech závisí na lokálnych rozhodnutiach

Komisár pre regionálny rozvoj Johannes Hahn tiež zdôraznil, že úspech či neúspech celkových stratégií bude z veľkej časti závisieť na rozhodnutiach na regionálnej a miestnej úrovni, ktoré „hrajú významnú rolu keď ide o to obrátiť investičné rozhodovanie smerom k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu“, ktorý presadzuje stratégia Európa 2020.

Dodal, že v súčasnom finančnom období sa na udržateľný rast rezervovalo 105 miliardy eur, z toho 9 miliárd je naplánovaných na investície do trvalo udržateľných energetických zdrojov.

Vzhľadom na to, že fondy nie sú stále vyčerpané je dôležité, aby „teraz jednali regionálne a lokálne správne orgány a zužitkovali flexibilitu v programoch.“

EUSEW aj v slovenských mestách

Počas prebiehajúceho týždňa sa naprieč Európou uskutoční takmer 600 rozličných podujatí. Na Slovensku sa do nich zapojilo združenie Biomasa aj poradenské centrá Žiť energiou (SIEA), v ktorých aj dnes prebieha hráčsky maratón.

Ako uviedla Kvetoslava Šoltésová, riaditeľka odboru legislatívy, vzdelávania a metodológie SIEA, v Banskej Bystrici, Košiciach a Trenčíne návštevníci „atraktívnou formou získajú informácie o výhodách a nevýhodách výroby elektrickej energie z fosílnych palív, odpadu či obnoviteľných zdrojov, ktoré môžu ovplyvniť ich postoj k úsporám energie.“

Dodala, že celoeurópska kampaň je „príležitosťou verejne pripomenúť, aké dôležité sú úspory energie. O šetrení energiou dnes mnohí len hovoria a viacerí považujú úspory energie len za formálny cieľ, za dodržanie ktorého zodpovedajú predstavitelia štátov. Podstatné je, aby prezentované aktivity dokázali ľudí inšpirovať k skutočným úsporám, hoci aj o päť či desať rokov.“