Energetická efektívnosť sa zasekla na otázke financovania

Pod záštitou dánskeho predsedníctva sa opäť rozprúdili medziinštitucionálne rokovania o podobe revidovanej smernice o energetickej efektívnosti. Hlavnou témou sú zdroje pre financovanie. Z Európskeho parlamentu vzišlo hneď niekoľko návrhov ako prekonať súčasnú patovú situáciu, ale zdá sa, že nepadnú na úrodnú pôdu. 

Dánsky minister pre klímu, energetiku a výstavbu Martin Lidegaard sa novinárom v Kodani posťažoval, že opozícia niektorých členských krajín znemožňuje dosiahnutie cieľa do roku 2020 o zvýšení energetickej účinnosti v EÚ o 20 %.

Podľa Bendta Bendtsena, dánskeho europoslanca z Európskej ľudovej strany, finančné mechanizmy, ktoré v súčasnosti  zvažuje Parlament ministri v ďalších rokovaniach medzi 27 členskými krajinami zablokujú.

„Ustanovenie o vyčlenení financií, v podobe ako sú národné fondy energetickej účinnosti, nebudú súčasťou konečnej podoby legislatívy,“ uviedol Bendtsen. „Všeobecne je pomerne ťažké presvedčiť členské štáty, aby fondy vyčlenili,“ dodal s tým, že tento problém tu bol ešte pred tým, ako EÚ naplno zasiahla kríza.

Európska komisia i Parlament už boli nútené ustúpiť požiadavkám členských štátov, ktoré odmietli, aby sa cieľ o zvýšení úspor energie o 20 % do konca tohto desaťročia stal záväzným. Rozhodli sa preto ísť cestou záväzných opatrení.  Podľa Bendtsena sa ale Rade nepáči ani tento prístup – žiadajú odlišný spôsob merania dosiahnutia cieľov, výnimky alebo majú ďalšie požiadavky.

Včera (10.1.) sa pod záštitou Kodane mala po prvýkrát stretnúť pracovná skupina Rady pre energetiku.

Poker o peniaze

Finančné záležitosti sa pravdepodobne budú riešiť v rámci širších rokovaní o viacročnom rozpočtovom rámci EÚ pre roky 2014-2020, pričom budú úzko súvisieť s otázkou financovania výskumu a regionálneho rozvoja.

Predstaviteľ EÚ pre EurActiv uviedol, že na finančné aspekty smernice „treba hľadieť z celkového pohľadu Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Horizontu 2020, ale nemali by byť nutne súčasťou smernice“.

Niektoré krajiny sa chcú v texte smernice vyhnúť práve špecifickej formulácií o finančných otázkach, aby nepredbehli kompromisnú dohodu o budúcom rozpočte.

Europoslanec zo Strany zelených Claude Turmes (Luxembursko) prirovnal rokovania o smernici k pokru, kedy si vlády úzkostlivo strážia svoje karty.

Poslanci budú hlasovať v marci

Výbor EP pre priemysel, výskum a energetiku medzitým odsunul hlasovanie o návrhu textu smernice z 24. januára na 28. februára. Do plenárneho hlasovania sa tak smernica dostane až koncom marca.

Odklad možno čiastočne vysvetliť obrovským množstvom dodatkov – k júnovému návrhu Komisie sa odporučilo viac než 1800 zmien.

„Počet dodatkov ukazuje ako veľmi dôležitá je táto smernica,“ poukázal Turmey. Výbor EP ich pred hlasovaním všetky plánuje integrovať do 60-70 kompromisných dodatkov. „Vstupujeme do stredu búrky, snažíme sa vybudovať aliancie s priateľskými vládami,“ dodal pre EurActiv.

Čo sa týka otázky finančných zdrojov na realizáciu opatrení smernice, bol optimistický. Podľa neho je „stále veľmi pravdepodobné, že v smernici bude text týkajúci sa otázky financovania“.

Záväznosť ako stimulant investícií

Na pozadí problematických finančných aspektov sa niektorí stále nevzdávajú myšlienky záväznosti celkového cieľa energetickej efektívnosti do roku 2020. Len tak možno podľa nich zaručiť stabilné investičné prostredie. Neochotné vlády by stratili argument proti vytvoreniu fondov energetickej účinnosti, pretože by boli donútené alokovať určité peniaze z rozpočtu EÚ na dosiahnutie takéhoto cieľa.

Vo svojej poslednej správe o nakladaní s aktuálnym rozpočtom Európska komisia uviedla, že „pri určitých investíciách do energetiky a životného prostredia sa nenapreduje tak, ako sa očakávalo. Členské štáty a regióny to musia napraviť, aby plne prispievali k cieľom EÚ týkajúcim sa udržateľného rozvoja".

„Smer na 10 – 20 rokov je životne dôležitý, aby ste mohli rozložiť tieto investície na dlhší čas,“ povedal pre EurActiv Sanjeev Kumar z environmentálnej skupiny E3G. „Dáva to ľuďom istotu, že ich úsilie nenaberie spätný chod.“

Súhlasí s ním aj europoslanec Turmes: „Čím záväznejší je cieľ, tým menej riskantná je investícia.“ 

Dánsko verí, že počas svojho „ambiciózneho, ale realistického“ predsedníctva úspešne dokončí trojstranné rokovania o novej podobe smernice medzi Komisiou, Radou a Parlamentom.