Energetická efektívnosť: budú ciele záväzné?

Hlavným bodom minulotýždňového neformálneho stretnutia ministrov energetiky bol Akčný plán energetickej efektívnosti. Komisia ho chce predložiť v novembri.

Ministri sa sústredili najmä na spôsoby, ako šetriť energiu. Podčiarkli význam sektora stavebníctva, v tejto súvislosti považujú za dôležité, aby sa Únia do konca roka dohodla na revízii Smernice o energetických vlastnostiach budov.

Ministri diskutovali aj o pláne EÚ zvýšiť energetickú efektívnosť do roku 2020 o 20%. Na rozdiel od emisných cieľov je to len indikatívne číslo, nie je právne záväzné. Členská krajina, ktorá ho nesplní, tak nemôže byť sankcionovaná.

Švédska ministerka Maud Olofsson zdôraznila, že členské krajiny za týmto cieľom stoja, zatiaľ sa však nepodarilo nájsť konsenzus pre jeho premenu na záväzný. Vlády sa viac sústreďujú na hľadanie spôsobov, ako energiu ušetriť. Záväzný cieľ by totiž priniesol problém, ako merať zlepšovanie energo-efektívnosti.

Podľa komisára Piebalgsa je to však len otázka hľadania „jasnejšieho spôsobu“, ako ho prezentovať. „Myslím, že je správny čas, a politická klíma je vhodná na to, aby sme to zvážili“, povedal komisár.