Energetický balík 2030: hra s číslami

Autor: worradmu, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Zelenú na najvyššej politickej úrovni by mal tzv. klimaticko-energetický balík opatrení – vrátane záväzných cieľov) dostať na októbrovom summite EÚ.

Podľa dokumentu, do ktorého nahliadol EurActiv, Rada (členské štáty) by podpori celkový záväzný cieľ zvyšovania energetickej efektívnosti na úrovni 30 % (do roku 2030). Podrobnosti sú ešte stále predmetom rokovaní.

V tomto scenári by členské štáty spolu mali do roku 2030 okrem šetrenia energiou znížiť emisie skleníkových plynov o 40 % a zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov na 30 % (v porovnaní s úrovňou z roku 1990).

Takto nastavené ciele by boli ambicióznejšie ako to, čo počas leta pôvodne navrhovala Komisia: záväzný cieľ 40 % pre emisie a 27 % pre obnoviteľné zdroje. Navrhla síce aj 30 % cieľ pre úsporu energií, no to, či pôjde o záväzný alebo dobrovoľný cieľ mala rozhodnúť Rada v októbri.

Iný pracovný materiál pravdepodobne z dielne Komisie naznačuje inú trojicu cieľov: 40 % redukcia emisií, 27 % obnoviteľné zdroje a 27 % energetická efektívnosť, pričom číslo pri úsporách energií je skôr indikatívne.

Znamenalo by to, že Komisia sa vracia k cieľom z januárového oznámenia (40 %  – 27 % – 25 %)

Ďalšie kroky

  • október 2014: Rada EÚ a Európska rada sa dohodnú na výške cieľov
  • december 2014: UNFCCFC summit o klíme v Lime, Per
  • decemeber 2015: UNFCCC summit o klíme v Paríži – cieľom je globálne záväzná dohoda o ochrane klímy
  • 2017: prehodnotenie klimeticko-energentickej politiky EÚ zo strany Komisie
  • 2020: Dátum pre dosiahnutie skôr definovaných cielov EÚ: 20 % zníženia emisií skleníkových plynov, 20 % podielu OZE a 20 % zlepšenie energetickej efektívnosti