Energetický sektor žiada podporu pre inteligentné siete

Národní regulátori telekomunikácií musia operátorom distribučných systémov ponúknuť „dostatočnú návratnosť“ ich investícií do výskumu a vývoja (R&D) tzv. inteligentných energetických sietí (angl. smart grids). Vyhlásila to včera (19.5.) európska asociácia elektroenergetického priemyslu – Eurelectric.

Vzhľadom na skutočnosť, že väčšina elektrických energetických sietí je regulovaná ako monopoly, stimuly na vytváranie inteligentných sietí sú nevyhnutné. Je potrebné, aby sa inštalovali moderné energetické technológie, čo by prispelo k dosiahnutiu klimatického cieľa EÚ, konštatuje ďalej Eurelectric.

Inteligentné siete využívajú informačné a komunikačné technológie v oblasti prenosu elektrickej energie a umožňujú jej dvojsmerný tok. Inými slovami, nielen tok od dodávateľa k spotrebiteľovi, ale v prípade, že spotrebiteľ inštaluje nejaký z obnoviteľných zdrojov energie, môže v prípade nevyužitia celej svojej produkcie časť energie predať do distribučnej siete. Domácnostiam to umožňuje nakupovať a predávať energiu a z globálneho pohľadu umožňuje takáto sieť inštalovať obnoviteľné zdroje vo veľkom i malom rozsahu.

Priemyselné združenie tvrdí, že záväzok EÚ do roku 2020, znížiť mieru tvorby emisií CO2 o 20 percent a súčasne produkovať 20 percent energií v rámci celkovej energetickej skladby z obnoviteľných zdrojov, je výzvou pre energetickú infraštruktúru. Pokiaľ ide iba o elektrickú energiu, z obnoviteľných zdrojov by sa jej malo v roku 2020 vyrábať 35 percent. Tiež sa očakáva uvedenie elektromobilov na trh, čo si bude vyžadovať ďalší rozvoj infraštruktúry.

„Obnoviteľné zdroje energie a iné distribuované energetické zdroje nebude možné pripojiť do sústavy, pretože tá nebola budovaná pre tento účel,“ varuje Peter Birkner, predseda výboru Eurelectric pre prenosové siete.

Elektroenergetický priemysel považuje inteligentné siete za riešenie, ale obáva sa, že ich rozvoj bude závisieť výlučne od financovania uvádzania energetických technológií do praxe vo veľkom rozsahu.

Manuel Sánchez Jimenéz, vysoký predstaviteľ úseku Európskej komisie pre informačnú spoločnosť, tvrdí, že úvodné, už uskutočnené investície môžu predstavovať prekážku pre komercializáciu výsledkov energetického výskumu. Z technologického hľadiska je podľa neho vybudovanie inteligentých sietí otázkou desaťročia, ale prekážkou je otázka návratnosti investícií a nedostatočná miera štandardizácie technológií.

„Myslím si, že iba majitelia operátorov môžu poskytnúť obrovské investície,“ vyhlásil Sánchéz Jimenéz. Doplnil však, že regulátori musia byť rovnako nápomocní.

Tretí balík liberalizácie energetiky, ktorý bol schválený v marci, vytvára priestor pre inteligentné technológie tým, že požaduje od členských krajín, aby inštalovali inteligentné merače. Tie umožnia spotrebiteľom v reálnom čase monitorovať spotrebu energie. Do roku 2020 by malo byť vybavených inteligentým meračom minimálne 80 percent spotrebiteľov.

Sánchéz Jimenéz uzavrel, že EÚ pracuje na vydaní Akčného plánu pre energetické úspory, ktorý rovnako počíta s vytváraním inteligentných sietí.