EÚ podporuje úsporné okná na pamiatkach

Debaty o energetickej účinnosti sa sústreďujú predovšetkým na renovácie obytných či verejných budov a tiež na lepšie úspory energie v rámci budúcej výstavby. Čo ale s historickými budovami a pamiatkami, pri stavbe ktorých sa na šetrenie energie a emisií až tak nehľadelo? Mnohé európske i slovenské mestá sa radi chvália svojimi historickými symbolmi lemujúcimi ulice a námestia, ktoré charakterizujú ich rôznorodé kultúrne dedičstvo a jedinečnosť. Cez staré okná však uniká veľké množstvo energie.

Na riešení problému prepojenia zachovania historických pamiatok a ochrany klímy v súčasnosti pracuje tím odborníkov z 10 krajín Európskej únie – Belgicka, Českej republiky, Dánska, Francúzska, Holandska, Nemecka, Rakúska, Španielska, Talianska a Veľkej Británie.

Na projekte sa podieľa konzorcium odborníkov z odvetvia malých a stredných podnikov, z oblasti diagnostiky, ochrany pamiatok, stavebnej fyziky, udržateľnosti, architektúry, osvetlenia i kybernetiky.

Energeticky efektívna rekonštrukcia by mala byť užitočná pre štrukturálnu ochranu budov, ale tiež na zvýšenie komfortu historických zbierok i ľudí, ktorí objekt využívajú.

V rámci Siedmeho rámcového programu FP7 získal projekt s názvom 3encult (Energetická efektívnosť pre kultúrne dedičstvo EÚ) grant vo výške 5 miliónov eur. Obdobie trvania projektu je 42 mesiacov, teda od októbra 2010 do marca 2014.

Prototyp je na svete

Hlavní autori projektu poukazujú aj na to, že renovácie mnohých starobylých budov majú svoje nedostatky pokiaľ ide o estetiku alebo historickú výstižnosť. Stavebný kurátor Waltraud Kofler-Engl a expert na dizajn okien Franz Freundorfer získali v rámci tohto projektu voľnú ruku, aby prišli s novým energeticky účinným dizajnom okien, ktorý sa dobre integruje do existujúcich fasád historických budov.

Výsledkom je takzvané historické okno SmartWin, ktorého prvý prototyp vo februári tohto roku nainštalovali na viac než 700-ročnú budovu s názvom Waaghaus v talianskom meste Bolzano.

Alexandra Troi z Inštitútu pre obnoviteľnú energiu na Európskej akadémii Bolzano (EURAC) a koordinátorka projektu 3encult uviedla: „Veríme, že s týmto novým oknom máme riešenie pre všetky historické budovy. Historické okno SmartWin je nielen veľmi dobre izolovaným oknom, ktoré perfektne pasuje do historických budov; je tiež dostupné.“

Dodala, že ďalším krokom sú merania a analýzy rôznych parametrov tohto prototypu a porovnanie s oknami z 50. rokov. Experti chcú pokračovať vo vylepšovaní ďalšieho prototypu, ktorý musí spĺňať kritéria uskutočniteľnosti a nákladovej efektívnosti.

Univerzálne riešenie

Popri Waaghause v Bolzane je naplánovaných ešte ďalších sedem prípadových štúdií, aby sa demonštrovali a overili riešenia použiteľné pre väčšinu budov v európskych mestách. Ďalšími prípadmi sú dve budovy v talianskej Boloni (Palazzo d’Accursio, Palazzina della Viola), ďalej stavby v dánskej Kodani, rakúskom Innsbrucku, nemeckom Postupime, španielskej Salamanke a v švajčiarskom mestečku Appenzell.

Vďaka ich rôznorodosti by sa mali zohľadniť odlišné klimatické podmienky, využitie, doby vzniku a obmedzenia podľa stupňa ochrany, potrebné zásahy aj rozvrhy pre implementáciu.  Na ich základe sa nájde všeobecné riešenie a identifikujú replikovateľné prvky.

Súčasťou projektu je príprava usmernení pre odbornú aj laickú verejnosť a návrhy možnej integrácie či implementácie súčasného regulačného rámca pre zlepšenie energetickej efektívnosti historických budov, najmä pokiaľ ide o smernicu o energetickej hospodárnosti budov, hodnotenia environmentálnych dopadov, záväzky z Aalborgu a Lipskú chartu o udržateľných európskych mestách.