Kľúčom k udržateľnosti sú mestá a chytré technológie

Predpovede o náraste populácie hovoria o počte 9 miliárd ľudí v roku 2050, čo znamená produkciu najmenej 9 miliárd ton CO2. Popri vyšších emisiách do ovzdušia si ľudstvo vyžiada aj väčšiu spotrebu prírodných zdrojov, pričom už dnes využívame zdroje našej planéty na úrovni jej 1,3 – 1,4 násobku.

Obdobie prípravy Summitu Zeme, ako sa nazýva júnová konferencia OSN o udržateľnosti, je podľa Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) vhodným časom na sebareflexiu obyvateľov a občianskej spoločnosti o tom, čo vlastne robíme na podporu efektívneho využívania zdrojov a dlhodobý trvalo udržateľný rozvoj.

To, že európski aktéri sa na podujatie svedomito pripravujú ukázali počas intenzívnych diskusií na troch konferenciách, ktoré sa  uskutočnili tento týždeň v Bruseli. Zatiaľ čo jedna z nich, organizovaná pod záštitou EHSV) sa zamerala na možnosti podpory udržateľnosti na miestnej úrovni, ďalšiu zorganizovala Európska komisia a sústredila sa na udržateľnosť informačných a komunikačných technológií (IKT), inteligentné energetické siete a mestá. Udržateľnosť sa stala leitmotívom aj návštevy čínskej delegácie v Bruseli a otvorenia Partnerstva pre urbanizáciu EÚ-Čína.

„Faktom je, že nemôžeme pokračovať v našom životnom štýle a vzorcoch produkcie. Žiaľ, Európa exportovala svoj industrializovaný hospodársky model do sveta,“ poznamenal Luca Jahier z EHSV. „Len prostredníctvom koordinovanej akcie a politického odhodlania na všetkých úrovniach budeme schopní ašpirovať na udržateľný rozvoj a zvrátiť degradáciu životného prostredia.“

Komisárka Neelie Kroes o deň na to opäť upriamila pozornosť na mestá a občanov-spotrebiteľov: „Máme jednu veľkú príležitosť: úžasnú moc novej informačnej a komunikačnej technológie … Obzvlášť v našich mestách, kde sa dochádza k spotrebe 70 % energie.“

„S inteligentnými mestami by sme mohli obmedziť naše využívanie zdrojov, dať každému do rúk jednoducho použiteľné nástroje a zlepšiť kvalitu života,“ dodala.

Iniciatívy na miestnej úrovni

Účastníci konferencie s názvom „Mysli zeleno: Príležitosti udržateľného rozvoja a zelenej ekonomiky“ sa zhodli na záveroch, že implementácia novej stratégie udržateľného rozvoja s jasnými vzájomnými prepojeniami medzi sociálnym, environmentálnym a ekonomickým pilierom vyžaduje obnovu vedomia naliehavosti, ambície, politickej koherentnosti a zodpovednosti za vývoj.

Integrálnou súčasťou procesu je prechod na zelené hospodárstvo, avšak to je len prvý krok. Ďalšími kľúčovými prvkami v rámci prechodu je environmentálne uvedomelé označovanie tovarov a služieb, výmena informácií o osvedčených postupoch, širokorozšírené vzorce udržateľnej spotreby a vzdelávacie programy pre verejnosť.

Prítomní odborníci tiež potvrdili potrebu oddeliť rast hospodárstva od rastu využívania zdrojov zmenami smerom k väčšej efektívnosti v priemyselnej či poľnohospodárskej výrobe. Venovali sa tiež modernizácii sektora energetiky a zvýšeniu udržateľnosti v stratégiách dopravy osôb i tovarov.

Konferencia Think Green!, Zdroj: EHSV

 

Viaceré mestá predstavili svoje inšpiratívne príklady riešení. Napríklad nemecké mesto Bielefeld pracuje na ekologizácii svojej dopravy – podporuje predovšetkým cyklistickú dopravu, podieľalo sa na medzinárodnom projekte vyspelých systémov MHD (BAPTS) s rozpočtom viac než 15 miliónov eur, financovaný aj z programu EÚ INTERREG a do roku 2030 plánuje radikálne rozšíriť sieť miestnych železníc.

Starosta poľského mesta Sokoły prestavil systém nakladania s odpadovou vodou, zástupcovia z talianska a španielska zase príklady zeleného sociálneho bývania a inovatívnych postupov v podniku na zaobchádzanie s odpadom s elektrických a elektronických zariadení.

Inteligentné mestá v Európe i Číne

„Miestne projekty, iniciatívy komunít a z najnižšej úrovne hrajú ústrednú rolu pri dosiahnutí zeleného hospodárstva. Je nanajvýš dôležité motivovať našich spoluobčanov, aby sa aktívne podieľali na stratégiách udržateľného rozvoja,“ zdôraznil predseda EHSV Staffan Nilsson.

Nilsson sa nasledujúci deň spolu s najvyššími predstaviteľmi Európskej komisie a predsedníčky Výboru regiónov stretol s vicepremiérom Čínskej republiky Li Keqiangom. Hlavnou témou ich stretnutia bolo partnerstvo EÚ-Čína v udržateľnej urbanizácii.

V otázkach plánovania miest sa venovali možnostiam ako spojiť sily v projektoch na uspokojenie požiadaviek miliardy čínskych občanov, z ktorých väčšina žije práve v rýchlo sa rozvíjajúcich mestách.

„Naša skúsenosť v budovaní udržateľných konceptov energie s mestami siaha do roku 2007 k vytvoreniu Dohovoru primátorov a starostov. Nesie so sebou ambiciózny záväzok viac než 3800 miest v 47 krajinách znížiť ich emisie CO2 do roku 2020 najmenej o 20 %,“ uviedol komisár Oettinger. „Celé toto bohatstvo skúseností je k dispozícií pre úspech Partnerstva pre urbanizáciu EÚ-Čína.“

Dodal, že ústredným konceptom v rámci tejto spolupráce bude iniciatívy Inteligentné mestá (Smart Cities). „Musíme povzbudiť najviac ochotné a schopné mestá testovať nové technológie a inovatívne riešenia, nielen riešiť ich súčasné problémy, ale tiež ich do silnej konkurenčnej pozície, aby sa stali viac a viac atraktívne pre investorov a odborníkov.“

Predseda EHSV podčiarkol, že modely urbánneho rozvoja musia koexistovať tak, aby sa zachovalo životné prostredie podporila sociálna integrácia, prijali špecifické opatrenia na rozvoj dopravných systémov, energetická efektívnosť, široký prístup k zeleným technológiám a vytvorila sa recyklujúca ekonomika.

V prvý deň konferencie Rio+20 zorganizuje EHSV podujatie venované podpore dialógu s občanmi o nízkoeuhlíkovej budúcnosti energetiky.

Viac informácií z podujatia na tému Inteligentná energia & udržateľné IKT nájdete v tomto článku.