Komisia chce globálnu dohodu o energetickej efektívnosti

Krátka správa:

„Zmena podnebia a energetická bezpečnosť sú globálne výzvy, ktoré musia byť zvládnuté na globálnej úrovni,“ povedal komisár Piebalgs ministrom na stretnutí IEA 14.-15. mája 2007. „Ak každá jedna krajina na svete prijme nejaký prístup k efektívnejšej energii, mohli by sme znížiť globálne emisie oxidu uhličitého, zlepšiť globálnu energetickú bezpečnosť a podstatne prispieť k ekonomickému rozvoju a objaveniu sa nových a čistých technológií,“ povedal.

Prvým krokom by bola dohoda, ktorá by spojila krajiny OECD a kľúčové rozvojové krajiny ako Čínu a Indiu. V rámci nej by sa štáty dohodli na spoločnom prístupe k úsporám energie.

Podľa plánov Komisie by dohoda mohla byť rozvinutá do „skutočne multilaterálneho partnerstva pre efektívnejšiu energiu“, ktoré by sa zameralo na oblasti ako regulačná spolupráca, výmena informácií o stratégiách, šetriacich energiu, metódy merania a výskumná spolupráca , týkajúca sa technológií pre efektívnejšiu energiu.

Hlavy štátov EÚ v marci 2007 podporili akčný plán Komisie na podporu úspor energie prostredníctvom kombinácie opatrení týkajúcich sa elektrických spotrebičov, izolácie budov, dopravy a zmien správania spotrebiteľov.

To, ako dokážu členské štáty plniť svoje sľuby, sa ukáže v júni 2007, keď majú predložiť národné akčné plány pre efektívnejšiu energiu Komisii.

Ministri na stretnutí IEA v konečnom vyhlásení zdôraznili, že „zvážia pokiaľ možno čo najrýchlejšiu implementáciu“ opatrení na podporu akčného plánu pre efektívnejšiu energiu, dohodnutého na summite G8 v Gleneagles. Ten obsahuje „štandardy energetickej efektívnosti pre nové budovy, efektívnejšie palivové štandardy pre automobily a povinné štandardy pre spotrebiteľské zariadenia“.