Komisia ocenila firmy so šetrným osvetlením

Zdroj: Európsky parlament

V sobotu sa po celom svete vypínali svetlá v rámci Hodiny Zeme, včera (26.3.) zase Európska komisia ocenila 9 firiem zo sídlom v EÚ za zníženie spotreby elektrickej energie, ktoré dosiahli inštaláciou energeticky účinných technológií osvetlenia. „Energetická efektívnosť je konkrétny príklad toho, kde výskum a inovácia dokážu urobiť skutočný rozdiel,“ uviedla komisárka pre výskum Máire Geoghegan-Quinn.

Ceny sa udeľujú v rámci programu GreenLight, čo je iniciatíva Európskej komisie na podporu znižovania spotreby energie pre vnútorné a vonkajšie osvetlenie, čím dochádza k znižovaniu škodlivých emisií. Do programu sa môžu dobrovoľne zapojiť  firmy i mestá. EK zapojeným partnerom neposkytuje žiadne finančné prostriedky, ani udelenie ceny nemá žiadnu peňažnú hodnotu.

Tohtoroční víťazi dosiahli ročné úspory energie na úrovni celkovej spotreby asi 1200 domácností. Väčšinou sa to podarilo nahradením starého osvetlenia efektívnejším, zavedením senzorov na pohyb a denné svetlo a použitím LED technológií. Najväčšie úspory dosiahla francúzska sieť rýchleho občerstvenia Quick, ktorá ušetrila 991 MWh/ročne (69 % redukcia spotreby). Belgický pivovarský koncern AB Inbev dokázal renováciou osvetlenia v 5 výrobných podnikoch dosiahnuť úsporu 664 MWh/ročne. V jednej z hál došlo dokonca k redukcii spotreby elektriny až o 94 %.

V roku 2010 získala ocenenie GreenLight Awards aj slovenská spoločnosť O.S.V.O. comp, ktorá sa špecializuje na rekonštrukciu a modernizáciu osvetlenia s použitím LED svietidiel a riadiaceho systému. Projekty v oblasti efektívnejšieho a udržateľnejšieho verejného osvetlenia realizuje napríklad aj spoločnosť Enel Sole, ktorá svoju inovatívnu LED technológiu Archilede minulý rok nainštalovala v rámci pilotného projektu v Pezinku. Vďaka nej spotreba elektriny na jednej ulici klesne o 42 % a odstráni sa aj tzv. svetelný smog.

Vo Francúzsku sa rozhodli znížiť spotrebu energie a svetelné znečistenie ešte radikálnejšie. Od júla majú všetky nerezidenčné budovy povinne zhasnúť. (EurActiv, 30.01.2013)