Ministri potvrdili smernicu o energetickej účinnosti

Zástupcovia členských krajín Únie vo štvrtok (4.10.) schválili novú smernicu o energetickej efektívnosti. Pred niekoľkými týždňami veľkou väčšinou prešla Európskym parlamentom. Viacerí odborníci zapojení do rokovaní potvrdili, že šlo o jedno z najzložitejších legislatívnych rokovaní v EÚ za posledné roky.

V období ekonomickej krízy sa najviac diskusií viedlo o zdrojoch pre financovanie opatrení. Hoci smernica stanovuje len „indikatívne“ a nie záväzné ciele, ich realizácia si vyžiada investície od 40 do 50 miliárd eur.

Členské štáty budú musieť implementovať súbor záväzných a zároveň flexibilných opatrení a stanoviť vlastný národný cieľ pre úspory energie, tak aby sa do roku 2020 Únii ako celku podarilo zvýšiť energetickú účinnosť o 20 %. Zefektívniť sa má spotreba energie v celom energetickom reťazci – od transformácie, cez distribúciu až po konečnú spotrebu.

Na rade je realizácia

„Veľmi vítam pozitívne hlasovanie Rady o smernici. Najdôležitejšia fáza procesu – implementácia – začne onedlho. Vyzývam členské štáty a zainteresované strany, aby venovali extra úsilie jej uvedeniu do života,“ prehlásil komisár pre energetiku Günther Oettinger.

Do apríla 2013 členské štáty predstavia svoje národné indikatívne ciele, ktoré EK následne posúdi. V prípade, že nebudú dostatočné pre dosiahnutie spoločného 20 percentného cieľa, krajiny ich budú musieť opäť prehodnotiť. Ak následne upravený návrh Komisii nepredložia, riskujú zavedenie pokút.

Štáty budú mať rok a pol nato, aby do svojej legislatívy implementovali väčšinu dohodnutých opatrení. Na prevzatie niektorých ale majú dlhší čas. Ide napríklad o zavedenie povinných schém pre úspory energie alebo alternatívnych postupov. Do konca roku 2015 zase majú vypracovať komplexné vyhodnotenie potenciálu schém pre vysoko efektívnu kogeneráciu a tiež diaľkové vykurovanie a chladenie.