Nové laptopy nie sú pre prírodu veľkou výhrou

zdroj wikimedia commons

Nemecký Öko-Institut zverejnil štúdiu, ktorá ukazuje, že výroba zariadení informačných a komunikačných technológií (IKT), ako sú počítače či laptopy, produkuje značnú časť celkovej uhlíkovej stopy výrobku. Dôvodom je vysoká energetická náročnosť tohto procesu.

Vo fáze produkcie vzniká asi 56 % celkových emisií skleníkových plynov notebooku, čo má na klímu oveľa negatívnejší vplyv ako fáza samotného užívania výrobku. Napríklad pri predpoklade 5-ročnej životnosti notebooku vznikne pri jeho produkcii 214 kg emisií ekvivalentných CO2, zatiaľ čo pri užívaní len 138 kilogramov CO2 (36 %).

Podľa iných analýz dokonca počas výroby notebooku vzniká od 57 do 93 % celkovej uhlíkovej stopy.

Ak je nový laptop o 10 % energeticky efektívnejší než ten starý, emisie vypustené pri jeho výrobe, distribúcii a likvidácii sa podľa nemeckých výskumníkov vrátia až po 41 rokoch používania. V prípade nového laptopu, ktorý je o 70 % účinnejší, sa uvedené obdobie môže skrátiť na 13 rokov.

„Pokiaľ ide o potenciál globálneho otepľovania, nákup nového notebooku už po piatich rokoch nie je environmentálne zmysluplný, aj keby predpokladaní energetická efektívnosť nového zariadenia využila celú škálu špičkovej technológie,“ píše sa v štúdii, ktorú inštitút zverejnil v pondelok 1. októbra.

Potenciál pre zmenu

Emisie sektora technológií by podľa predpovedí konzorcia IKT firiem, združených v Globálnej iniciatíve pre udržateľnosť (GeSI), mohli vzrásť do roku 2020 na úroveň 1,43 miliardy ton ekvivalentných CO2.

Emisie odvetvia IKT sú čoraz diskutovanejšou otázkou, keďže sa dostávajú na úroveň porovnateľnú s leteckou dopravou. Pri nej už Európska únia pristúpila k regulácii.

Členské krajiny už pristúpili k dobrovoľným národným stratégiám pre ekologizáciu informačných a komunikačných technológií s cieľom znížiť emisie i spotrebu energie. Európska komisia zisťuje, aké ďalšie kroky by pomohli na európskej úrovni.

Spotrebitelia si v priemere kupujú nové komunikačné zariadenia každé tri roky, hoci starý mohol by stačilo upgradovať. Öko-Institut  tiež pripomenul, že životný cyklus produktov značne ovplyvňujú aj vysoká miera inovácií v IKT sektore a čoraz nižšie ceny noviniek.

Zákazníkov ku kúpe povzbudzuje aj to, že nové modely sú oveľa energeticky efektívnejšie. Tento výpočet ale zohľadňuje len kapacitu úspor energie pri užívaní laptopu, neberie do úvahy fázu výroby, často celosvetovej distribúcie a konečnej likvidácie.

Autori štúdie preto apelujú na komplexný pohľad a tiež na tvorcov politík v EÚ, aby súčasné pravidlá ekodizajnu prispôsobili aspektom celoživotného cyklu výrobkov, a tiež navrhli niekoľko opatrení, ktoré by prispeli k dlhšej životnosti počítačov, ako dostupnejšie upgrady hardvéru, štandardizácia komponentov či predĺženie záruky.

Pozornosť treba podľa odborníkov upriamiť aj na množstvo hodnotných a vzácnych materiálov používaných v notebookoch či mobiloch. Problémom stále zostáva nízka miera recyklácie týchto zdrojov a komplikovaný proces ťažby s environmentálnymi i sociálnymi dôsledkami.