Pomôže šetrenie energie ekonomickému rastu?

Návrh smernice o energetickej účinnosti, ktorú predložila Európska komisia, sa dosiaľ považoval za je jediný pripravený právny predpis, ktorý sa zaoberá nielen úsporami energie, ale tiež sa snaží podporiť rast a tvorbu pracovných miest.

Podľa odporcov smernice v ňom ale chýba jasne vymedzený zámer, a preto nemôže fungovať. Už niekoľko týždňov sa navyše prejavuje snaha niektorých členských štátov oslabiť silu smernice.

BusinessEurope, asociácia zastupujúca záujmy priemyslu v Bruseli, vo svojom liste zasanom poľskému predsedníctvu uviedla, že smernica by sa mala snažiť povzbudiť energetickú produktivitu a nie obmedzovať hospodársky rast.

Niektoré štúdie však preukazujú, že energetická efektívnosť prispieva k hospodárskemu rastu.

„Tvrdenie, že by to mohlo spomaliť ekonomický rast, je smiešne,“ uviedol Anders Wijkman, bývalý europoslanec a viceprezident think-tanku Rímsky klub. „Vďaka takzvanému efektu odrazu môžete získať viac z menšieho množstva energie. Ako by to mohlo brzdiť rast?“

Ako financovať úspory energie?

Claude Turmes, europoslanec Strany zelených a člen výboru EP pre priemysel, výskum a energetiku, už predložil kľúčové pozmeňovacie návrhy, ktoré by mali objasniť ako sa budú úspory energie financovať, aby to nebránilo rastu.

„Bez potrebných finančných mechanizmov budú opatrenia navrhované v tejto smernici len zbožnými želaniami. Nebude dochádzať k tvorbe pracovných mies ani k podnecovaniu inovácií,“ argumentuje Turmes vo svojej správe.

Tieto mechanizmy by sa podľa neho mali financovať predovšetkým prostredníctvom európskych fondov a zo zdrojov Európskej investičnej banky, Európskej banky pre obnovu a rozvoj či Rozvojovej banky Rady Európy.

V týchto finančných mechanizmoch by sa zhromaždili prostriedky, ktoré by súkromnému kapitálu poskytli najvyššiu možnú páku. Platilo by to najmä pre inštitucionálnych investorov – aj oni by podľa europoslanca poskytovali pôžičky, granty a úvery. Došlo by tak k zníženiu vnímaných i reálnych rizík projektov v oblasti energetickej efektívnosti.

Rast vs. ekológia?

Ďalšia otázka znie, či je ekonomický rast zlučiteľný s energetickou účinnosťou. Napríklad britský minister financií George Osborne označil energetické úspory za záťaž pre podniky.

Renovácia domov je jednorazová situácia, to príliš nových pracovných miest neprinesie, argumentoval pre EurActiv nemenovaný odborník. „Spoločnosti budú pravdepodobne používať už existujúcich stavebných robotníkov, čo nám príliš nepomôže. Namiesto toho by sa mali podporovať inovácie a pozornosť by sa mala zamerať na predaj energeticky úsporných výrobkov, ako sú práčky, aby bol energetický priemysel viac konkurencieschopný a tým pádom vytváral viac pracovných miest,“ dodal oslovený expert.

Jørgen Knud Henningsen, poradca Centra pre európsku politiku v oblasti energetiky a životného prostredia, pre EurActiv uviedol, že záleží na tom, definujeme rast. „Rozsah pôsobnosti smernice je úplne jasný. Problém je, že nejde dosť ďaleko.“

„Ak porastie cena ropy, energetická účinnosť vytvorí kvalitatívny rast, skôr ako kvantitatívny rast. Ako miniete viac peňazí na tvorbu inteligentných riešení ako šetriť energiu, neodrazí sa to na HDP, ale vo vytváraní pracovných miest. Budete potrebovať dômyselnejší pohľad na to, čo znamená rast,“ vysvetlil Henningsen.