Prvá výzva na poznatkové spoločenstvo EIT

Uplynulý týždeň Európsky inštitút technológie (EIT) vydal prvú výzvu na predkladanie návrhov na vytvorenie prvého poznatkového a inovačného spoločenstva (KIC).

Úspešné projekty budú musieť preukázať inovatívnosť, vysoký stupeň integrovaného partnerstva a predpoklad pre dosiahnutie nových interakcií na poli technológií, kultúry, podnikania a dizajnu.

Prvé „dve alebo tri“ poznatkové a inovačné spoločenstvá budú vybraté do januára 2010. Koľko ich bude, bude závisieť od kvality predložených projektov. V súčasnosti je známe to, že by sa mali zaoberať niektorou z prioritných tém: klimatické zmeny, energetická efektívnosť a informačná spoločnosť.

Predseda Správnej rady EIT Dr. Martin Schuurmans označil prvú výzvu za „hlavný krok smerom k plne fungujúcemu EIT“. Súčasne doplnil, že prvé KIC bude príležitosťou pre vytváranie ďalších inovácií v Európe.

„Preto sa tešíme na originálne a atraktívne návrhy, ktoré presvedčivo ukážu cestu spolupráce medzi partnermi z akademickej a podnikateľskej sféry,“ hovorí Schuurmans.

Ján Figeľ, komisár zodpovedný za vzdelávanie a odbornú prípravu, si myslí, že Európa potrebuje platformu pre prepájanie svetov akademikov, výskumníkov a podnikateľov. „EIT je v tomto smere kľúčovou hnacou silou a šejkerom,“ povedal.

O nutnosti investovať do výskumu v čase finančnej a hospodárskej krízy je presvedčený aj komisár Janez Potočnik, zodpovedný za vedu a výskum. Uplynulý týždeň (3.4.) na tlačovej konferencii v Bratislave vyhlásil, že kríza je len dočasná a keď sa skončí, Európa musí byť pripravená byť konkurencieschopná. Uzatvoril, že „kríza je popravde hrozná vec, ale jej premrhanie by bolo rovnako hrozné“:

Rozvíjanie partnerstiev inštitúcií vyššieho vzdelávania a výskumu s podnikateľskou sférou prinesie na trh nové technológie, uvádza vo svojom stanovisku EIT. Súčasne, projekty založené na spolupráci akademickej a obchodnej komunity, ktoré splnia podmienky, sa budú môcť uchádzať o financovanie v rámci programov EÚ a pôžičiek Európskej investičnej banky. Úspešný návrh na vytvorenie KIC by mal tiež lákať prostriedky zo súkromných zdrojov.

José M. Barroso, predseda Komisie, navrhol myšlienku EIT a vytvárania KIC vo februári 2005 ako súčasť revidovanej Lisabonskej stratégie. Odvtedy prešiel návrh viacerými zmenami, ktoré pôvodnú myšlienku „rozriedili“. Dôvodom boli najmä diskusie o budúcej štruktúre a princípoch fungovania EIT.