Regióny sklamali energetické plány v rámci EÚ 2020

Pre nemecký EurActiv povedal, že naráža najmä na energetickú politiku. V súvislosti so stratégiou EÚ 2020, ktorú Komisia predstavila v marci, Klipp uviedol, že „návrh sa úzko podobá Lisabonskej stratégii z roku 2000, ktorú revidovali po tom, čo si ľudia uvedomili, že inovácie sa nedajú dosiahnuť bez zaangažovania regiónov“.

„Inovácie začínajú doma v miestnych podnikoch,“ zdôraznil líder Združenia európskych regiónov (AER) a dodal, že je „problematické“ snažiť sa zaviesť inovácie pomocou „centralizovaných programov“.

„Inovácie nedostanem písaním zákonov v Bruseli,“ povedal Klipp a opätovne vyjadril prekvapenie nad tým, ako veľmi sa návrh EÚ 2020 podobá na „málo známu“ Lisabonskú stratégiu, ktorá sa podľa neho „nikdy nedostala k ľuďom“.

Podľa Klippa je kľúčom k úspešnému zavedeniu inovácií – nehovoriac o záležitostiach ako dodávka energií a energetická efektívnosť v podpore európskych regiónov k tomu, aby sa učili jeden od druhého a nie len uplatňovali politiku z Bruselu.

„Ak sa pustíte do procesu centralizovaného európskeho plánovania, skončíte tým, že všetky inovácie sa zadusia v regiónoch. Všetci totiž zastavia svoje projekty a budú najprv čakať na prostriedky z Bruselu,“ povedal Klipp a vysvetlil, že inovácie nevznikajú z toho, že sa ľuďom povie čo majú robiť.

Líder Združenia európskych regiónov uviedol decentralizované energetické dodávky a uistenia, že elektrina sa vyrába z rôznych zdrojov ako konkrétne príklad toho, ako môžu regióny spolupracovať tak, aby pomohli EÚ dosiahnuť jej ciele.

OSN predpokladá, že 50 až 70 percent adaptácií klimatických zmien a snáh o ich potlačenie bude musieť pochádzať zo strany regiónov sveta. Klipp k tomu dodáva: „Regióny zavedú globálnu energetickú politiku“. Dve tretiny členov Združenia európskych regiónov už dokonca vytvorilo svoj akčný plán zameraný na vyučenie pracovníkov tak, aby vedeli narábať s technológiami priaznivými voči životnému prostrediu.

„Plne lokalizovaná sebestačnosť na poli energetiky je samozrejme nereálna. Ale decentralizovanie energetických dodávok je pre regióny dôležité, lebo so sebou prináša investície a vytvára pracovné miesta,“ uvádza Klipp.
Spomenul pritom dánsky ostrov Bornholm, ktorý produkuje až 75 percent svojej energie z obnoviteľných zdrojov či Horné Rakúsko, ktoré chce byť do roku 2030 bezuhlíkovým mestom odhliadnuc od dopravy.