Renováciou budov môže vzniknúť pol milióna pracovných miest

Connie Hedegaard, komisárka EÚ pre opatrenia na ochranu klímy, počas Svetového ekonomického fóra v Davose, zdôraznila význam opatrenia, ktoré obsahuje návrh smernice o energetickej účinnosti, podľa ktorého by sa každý rok mali postupne renovovať budovy vo vlastníctve verejných orgánov. Cieľom je zlepšiť ich izoláciu a zastaviť úniky tepla.

Budovy sú v Európe zodpovedné za 40 % spotreby energie a 36 % emisií CO2.

„Navrhli sme mieru 3 % ročne, a to aj z perspektívy zamestnanosti,“ uviedla pre agentúru Reuters. „Jednou z mála vecí, ktorá dokáže rýchlo, veľmi rýchlo vytvoriť v Európe pracovné miesta je ak skutočne niečo urobíte s vylepšením potrubí, vylepšením energetických systémov, vylepšením domov . tým sa vytvoria pracovné miesta veľmi, veľmi rýchlo po tom, čo sa takýto druh politík prijme. Nie je tak veľa iných záležitostí, ktoré toto dokážu,“ poznamenala Hedegaard.

Z dôvodu útlmu európskeho hospodárstva v dôsledku dlhovej krízy eurozóny sa v novembri 2011 priemerná miera nezamestnanosti vyšplhala na 9,8 %. V polovici minulého roka miera dlhodobej nezamestnanosti v EÚ, dosiahla úroveň 4 %, pričom Slovensko viedlo rebríček s 9 % dlhodobo nezamestnaných medzi pracovnou silou.

Miera dlhodobej nezamestnanosti v členských štátoch (Zdroj: Eurostat, EK)

 

Zlepšovaním izolácie európskych budov by sa podľa komisárky pomohlo sektoru stavebníctva, ktorý „to veľmi silno potrebuje“.

„Odhaduje sa, že len energetickou efektívnosťou sa vytvorí 500 tisíc pracovných miest v období do roku 2020. Ale taktiež máme iné iniciatívy v oblasti klímy, kde celkovo existuje potenciál vytvorenia 2 miliónov nových pracovných miest do roku 2020, ak to spravíme správne.“

Efektívnejším využívaním energie v budovách by sa znížili výdavky verejného sektora na energie a zmenšila potreba drahého dovozu energií, čo sa stáva ešte aktuálnejším v ústrety dôsledkom minulotýždňového rozhodnutia EÚ o uvalení embarga na iránsku ropu a ropné produkty.

Hoci sa Dánsko ako predsednícka krajina bude snažiť získať v Rade ministrov podporu ostatných členských štátov a úspešne dotiahnuť medziinštitucionálne rokovania do konca júna, problémom sú najmä finančné aspekty súvisiace s navrhovanými opatreniami. Verejný sektor bude môcť na renovácie využiť podporu z rozpočtu EÚ.

Europoslanci budú o návrhu smernice hlasovať koncom februára vo výbore, koncom marca by sa smernica mohla dostať na program hlasovania EP v pléne.